Till innehåll på sidan

Skyldighet för mobil- och teleoperatörer att samverka med rättsvårdande myndigheter

Motion 2021/22:182 av Eric Westroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-22
Granskad
2021-09-23
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk i syfte att för en rimlig taxa göra mobiloperatörer skyldiga att samarbeta med rättsvårdande myndigheter i samband med brottsutredningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det inte ovanligt att det är svårt och dessutom förenat med mycket höga kost­nader för en rättsvårdande myndighet att vid misstanke om brott, alternativt vid en brottsutredning, få hjälp med hemliga tvångsmedel, såsom avlyssning av samtal och datatrafik från etablerade teleoperatörer.

Samma problem gäller även när rättsvårdande myndigheter vill få ut information om loggar med samtalstrafik, datatrafik och positionering, från mobiloperatörerna i Sverige. Detta kan få till följd att denna information inte begärs ut, men som samtidigt hade kunnat vara avgörande för utredningsarbetet och för möjligheterna till en fällande alter­nativt en friande dom.

Då all denna information idag hanteras digitalt, borde arbetsinsatsen för operatörerna att få ut denna information ur sina system rimligtvis vara förhållandevis låg. Kraven på en hög ersättning från de rättsvårdande myndigheterna för detta, är många gånger oproportionerliga, samtidigt som det kan finnas en massiv ovilja hos vissa operatörer att hjälpa myndigheterna att ta fram denna information.

Det är därför rimligt att det införs ett villkor i operatörernas sändnings- och frek­venstillstånd, om krav på samverkan med rättsvårdande myndigheter samt att reglera ersättningsnivåer för tjänsten att få ut information ur dessa system. Ersättningsnivåerna skall vara rimliga i förhållande till arbetsinsatsen för att avlyssna, lagra och få ut infor­mation om samtalstrafik, datatrafik och positioneringar ur operatörernas system.

Är dessutom operatörerna medvetna om kravet, skulle de lätt kunna vidareutveckla sina system, så att deras arbetsinsats vid begärd samverkan skulle bli minimal.

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk i syfte att för en rimlig taxa göra mobiloperatörer skyldiga att samarbeta med rättsvårdande myndigheter i samband med brottsutredningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.