Skydda alla riskgrupper

Motion 2020/21:2861 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket bör ses över för att skydda alla riskgrupper bättre så att regelverket gäller den som har statlig såväl som kommunal LSS-insats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har många med en funktionsvariation förlorat sina statliga LSS-insatser gällande personlig assistans. Det är en konsekvens av regleringsbrevet för budgetåret 2016, där regeringen gav i uppdrag till Försäkringskassan att minska antalet assistans­timmar i den statliga delen av LSS. Eftersom personerna fortfarande är i behov av personlig assistans har många i stället fått LSS-insatser av sin kommun. I många fall har personlig assistans ersatts med andra insatser, exempelvis hemtjänst, vilket har lett till betydligt sämre livskvalitet. Unga funktionsvarierade har i en del fall fått flytta hem till sina föräldrar igen. Medierna har rapporterat om en ung man från Hedesunda som fått sin personliga assistans indragen, och han har då fått sluta med sina fritidsaktiviteter. Regeringen har beslutat om att ersättning ska utgå till riskgrupper med anledning av covid-19 efter en uppmaning från Sveriges riksdag. På Försäkringskassans hemsida går att läsa:

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för dem som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19. Med riskgrupp i denna ersättning menas en person som är 70 år eller äldre eller som har ett sjukdomstillstånd som innebär stor risk att bli allvarligt sjuk av covid-19.

Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

Du kan ha rätt till ersättning om du:

är anhörig som till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp, eller

är anhörig som idag till viss del får närståendepenning för vård av en vuxen person i en riskgrupp och

måste avstå från arbete och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.

Vidare står det att läsa:

För dig som arbetar som personlig assistent krävs att den du är assistent åt har beviljats statlig assistansersättning. Du ska också ha arbetat som assistent i minst 80 timmar under den månad du ansöker för.

Det här betyder att assistenter och närstående till personer som nu får LSS-insatser via sin kommun inte skulle omfattas av det ovanstående regelverket, vilket skulle vara orimligt eftersom syftet är att skydda personer i riskgrupp oavsett om det är staten eller kommunen som betalar ersättning för den personliga assistenten. Jag har ställt följande skriftliga fråga till statsrådet Lena Hallengren:

Avser statsrådet att ta initiativ till att förtydliga regelverket så att det omfattar alla personer som tillhör riskgrupp och har LSS-insatser, oavsett om det är stat eller kommun som betalar för insatserna?

Svaret från statsrådet var:

Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att personer i riskgrupper, vissa anhöriga och föräldrar till nyligen allvarligt sjuka barn, som helt eller delvis avstår från förvärvs­arbete för att undvika smitta av covid-19, ska ha rätt till ersättning. De nya bestämmelserna har tagits fram i dialog med riksdagen. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Riksdagen tillkännager för regeringen att regelverket bör förtydligas för att skydda alla riskgrupper bättre enligt ovanstående så att regelverket gäller såväl den som har statlig som kommunal LSS-insats.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket bör ses över för att skydda alla riskgrupper bättre så att regelverket gäller den som har statlig såväl som kommunal LSS-insats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.