Skydd av kristna i världen

Motion 2021/22:1708 av Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skydd för kristna i världen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det kommer återkommande rapporter om hur kristna minoriteter förföljs i olika delar av världen. Detta är tyvärr inget nytt. I historisk tid har muslimska kungariken angripit kristna områden och tagit slavar, under och i slutet av första världskriget genomförde ottomanerna/Turkiet flera angrepp gentemot kristna vilket var som det första stora folkmordet under 1900-talets blodiga historia. I den muslimska världen har övergreppen gentemot kristna återkommit vilket gör att i områden som tidigare hade en kristen befolkning (Nineveslätten, Libanon, delar av Syrien) så har befolkningen idag föränd­rats så att de kristna är i minoritet.

Vi ser tyvärr samma utveckling i delar av Afrika där muslimska grupper angriper kristna byar och samhällen. Vi får också rapporter om att den nya islamistiska regimen i Afghanistan har påbörjat utrensningar av kristna som lever i Afghanistan. Vilket är djupt tragiskt då många som har konverterat till kristendomen har utvisats till detta land med hänvisning till att det fanns säkra zoner.

Vid sidan av de övergrepp som sker gentemot den kristna minoriteten i den mus­limska världen så ser vi en liknande utveckling i Indien. Det kommer fler och fler rapporter om hur hindunationalister angriper både kristna och muslimer. Även här får det som konsekvens att kristna och muslimska människor känner sig tvingade att lämna sina byar och städer.

I Sovjetunionen samt övriga länder med kommunistiska regimer förföljdes kristna. Idag ser vi att denna historia upprepar sig i exempelvis Ryssland där enbart ortodoxa kyrkan och delar av islam accepteras av staten. Andra kristna inräkningar än den orto­doxa utsätts för systematisk förföljelse och man anklagas ofta för att vara internationella agenter som vill förändra det ryska samhället.

I Nordkorea har förföljelsen av kristna pågått ända sedan landet blev en kommu­nistisk diktatur och i grannlandet Kina har förföljelsen av kristna samt muslimer pågått i olika omgångar. Just nu ökar förtrycket gentemot minoriteter i Kina vilket bl a märks i deras behandling av kristna och muslimer.

Sverige är ett fritt land med gott anseende inom FN, och vi har därför möjlighet att lyfta dessa frågor. Kristna är för tillfället världens mest förföljda minoritet. Det är därför viktigt att Sverige agerar inom FN och EU för att stärka skyddet av kristna i världen samt att lyfta fram och visa den förföljelse som sker. Vi måste som land stå upp för den kristna minoriteten och agera för att dom skall få ett adekvat skydd samt möjlighet att leva i fred och frihet i hela världen.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skydd för kristna i världen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.