Till innehåll på sidan

Skolmjölksstödet: För alla barns rätt till mjölk i skolan

Motion 2021/22:1048 av Anna-Belle Strömberg (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-29
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att verka för att skolmjölksstödet bibehålls eller utökas och att ansökningsförfarandet förenklas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en undersökning (Argument 2021) svarade landets kostchefer på frågor om skolmjölk. 95 % uppgav att deras kommun erhåller skolmjölksstöd. I nästan var fjärde kommun trodde kostcheferna att mjölkserveringen skulle minska om skolmjölksstödet halvera­des. Skolmjölksstödet har alltså stor betydelse för mjölkserveringen i Sveriges för­skolor, grund- och gymnasieskolor. I EU:s nya livsmedelsstrategi Farm to fork har EU-kommissionen meddelat en översyn av skolmjölksstödet och om två år väntas det nya regelverket träda i kraft. Enligt EU-kommissionens senaste konsekvensbedömning kommer utvärderingen bland annat innebära en översyn av till vilka stödet riktar sig och vilka produkter som ska omfattas.

EU:s skolmjölksstöd är ett stöd till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som serverar mjölk. Syftet med skolmjölkstödet är att ge fler barn och elever möjlighet att dricka mjölk och på så sätt främja en hälsosam kost och sunda matvanor. Ny forskning på samhällsvinsterna av den fria skollunchen i Sverige visar att varje satsad krona på bra gratis mat i skolan betalas tillbaka fyra gånger om i form av bättre hälsa och högre livs­tidsinkomst när eleverna blivit vuxna.

EU:s budget för skolmjölksstödet får inte minska och man måste säkerställa att stödet utnyttjas till 100 %. Alla barn, oavsett bakgrund, bör ha samma möjlighet att ta del av stödet. Stödet bör inte omfatta växtbaserade alternativ till mjölk, då dessa varken har samma nutrition eller miljömässiga fördelar som mjölk. Även ansökningsförfarandet måste bli enklare, då en femtedel av kostcheferna anser att det är svårt.

Skollunchen där mjölken är en viktig del är det nyttigaste målet mat som många barn äter varje dag. Bra matvanor som etableras i skolåldern är en bidragande faktor till god hälsa genom hela livet. Skolmjölken är ett viktigt verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar för skolbarn, oavsett bakgrund, att må bra i skolan. Barn behöver skolmjölk och kommunerna behöver EU:s skolmjölksstöd.

Mjölk som måltidsdryck i skola och förskola ger näringstrygghet till barn, särskilt till de yngre och de som inte äter så mycket mat vid varje måltid. En del aktörer och enskilda grupper tycker att mjölk som livsmedel inte behövs, eftersom maten vi äter i Sverige är så pass näringsrik ändå. Men utan mjölk till måltiden skulle många barn inte nå upp till rekommendationerna för flera viktiga näringsämnen.

Om mjölken till måltiderna i skolan och förskolan till exempel skulle ersättas av vatten, så skulle intaget av flera näringsämnen bli så lågt att barnen inte kommer upp i de rekommenderade mängderna. Mjölk är nämligen en viktig källa till inte minst protein, kalcium, vitamin D, riboflavin, selen, zink och jod.

I Sverige serveras gratis skollunch för alla barn. Det har visat sig att de flesta eleverna äter lunchen som serveras i skolan och att eleverna äter nyttigare i skolan än hemma. Mjölk innehåller flera av de näringsämnen som barn får i sig mer av under skoldagar än dagar de är hemma.

Förslag på åtgärder:

 • Behålla eller utöka EU:s skolmjölksstöd.
 • Stödet ska utnyttjas till 100 %.
 • Stödet bör endast omfatta mjölk, inte växtbaserade alternativ.
 • Det måste bli enklare att ansöka om stödet.

 

 

Anna-Belle Strömberg (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att verka för att skolmjölksstödet bibehålls eller utökas och att ansökningsförfarandet förenklas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.