Skattebefria svensk biodling

Motion 2021/22:2669 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagar och regelverk i syfte att öka konkurrenskraften för och produktionen av svensk honung och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka lönsamheten och se över regler och skattelagar i syfte att göra svensk biodling helt skattebefriad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Biodlingen är mycket viktig för landet och för våra växter och den biologiska mång­falden. Dessvärre finns det idag en stor risk att utländsk honung av många olika skäl på sikt kan komma att konkurrera ut delar av vår inhemska honungsproduktion. Lagar och regler gör att utländsk honung med lägre produktionskostnader och andra produktions­regler kan skaffa sig konkurrensfördelar. En otydlig märkning av importerad och blandad honung kan göra att många konsumenter har svårt att urskilja vad som är europeisk, övrig utländsk honung och vad som är riktig svensk honung. Därför behöver både regelverket runt biodlingen och märkningen ses över i syfte att stärka konkurrens­kraften för svensk biodling och öka produktionen av svensk honung.

Idag finns det många hobbybiodlingar och färre yrkesbiodlare. Lönsamheten är ringa och ett stort arbete läggs ner för att sköta sina bin och skördarna varierar stort mellan år och område.

Den stora förtjänsten svensk biodling gör utöver att producera svensk honung är arbetet med att pollinera växterna och därmed öka skördarna av såväl bär som frukt och lantbruksgrödor. Utan biodlarna hade dessa skördar minskat och vår biologiska mång­fald hade äventyrats. En låg lönsamhet riskerar dock på sikt att leda till att antalet bio­dlare minskar och att skördarna av bär, frukt och lantbruksgrödor därmed minskar.

Regeringen bör därför se över hur Sverige kan stärka lönsamheten för svensk biodling och se över regler och skattelagar i syfte att göra svensk biodling helt skattebefriad.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagar och regelverk i syfte att öka konkurrenskraften för och produktionen av svensk honung och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka lönsamheten och se över regler och skattelagar i syfte att göra svensk biodling helt skattebefriad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.