Till innehåll på sidan

Skärpta straff vid köp av sexuella tjänster av barn och andra särskilt utsatta

Motion 2014/15:2508 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grovt sexköpsbrott med fängelse som minimistraff ska införas i straffskalan.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minimistraffet för köp av sexuell tjänst av barn ska ändras från böter till fängelse.

Motivering

För sexton år sedan röstades sexköpslagen igenom i Sveriges riksdag, en lag som gjorde det lagligt att sälja, men inte att köpa, sex. År 2005 införlivades lagen som en del av brottsbalken och återfinns numera under dess sjätte kapitel om sexualbrott. År 2011 skärpte regeringen maxstraffet för sexköp från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen var att det skulle underlätta för domstolarna att döma ut straff som verkligen avspeglade allvarliga och grova sexköp.

 

Trots detta kunde Dagens Nyheter våren 2013 avslöja, efter en granskning av samtliga sexköpsdomar i Sverige, att ingen dömts till fängelse för sexköp.[1] I artikeln ges ett talande exempel på hur verkningslös lagen i verkligheten är: När polisen i Göteborg lyckades klara upp en stor traffickinghärva där rumänska kvinnor hölls under slavliknande förhållanden och såldes till hundratals män ledde det till att 141 män åtalades för köp av sexuell tjänst. Av dessa 141 åtalade män frikändes 16, resten fick dagsböter.[2]

 

Inte nog med det, år 2012 genomförde Dagens Nyheter en granskning som visade att så gott som ingen av dem som köper sex av barn döms till fängelse. Av 542 anmälda fall åren 2006–2010 ledde endast 26 till fällande domar och av dem endast fyra till fängelsestraff. Det är mindre än 1 procent.[3]

 

För att lösa problemet med för låga straff och för att göra sexköpslagen mer effektiv, föreslår Sverigedemokraterna att brottsrubriceringen grovt sexköpsbrott införs med fängelse som minimistraff i straffskalan. Brottet bör förslagsvis främst vara förbehållet personer som döms för sexköp och som tidigare har dömts för sådan brottslighet, eller för personer som har köpt sex av särskilt utsatta – exempelvis traffickingoffer. Och för att sexköp av barn verkligen ska ge strängare straff vill Sverigedemokraterna dessutom att minimistraffet ska ändras från böter till fängelse.

.

Richard Jomshof (SD)

Kent Ekeroth (SD)

 

[1] Sexköp har aldrig gett fängelse, www.dn.se 2013-05-27

[2] Ibid

[3] Sexköp av barn leder sällan till fängelse, www.dn.se 2012-0507

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grovt sexköpsbrott med fängelse som minimistraff ska införas i straffskalan.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minimistraffet för köp av sexuell tjänst av barn ska ändras från böter till fängelse.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.