Skärpta straff för våldtäkter

Motion 2014/15:2876 av Fredrik Schulte (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-11
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att skärpa straffen för våldtäkt.

Motivering

Riksdagen har under senare år beslutat om en rad straff skärpningar för allvarliga våldsbrott. Bland annat har straffskalan för grov misshandel delats upp och särskilda bestämmelser om synnerligen grov misshandel har införts med ett straff från fyra till tio år. Syftet med detta har dels varit att höja straffen för allvarliga våldsbrott, dels att öka spännvidden mellan straffen för brott i allmänhet och att skärpa straffen vid återfall i brott. Vid sidan av detta har straffen för mord skärpts liksom minimistraffen för utpressning, grovt brott och vållande till annans död. Detta är välkomna förändringar! Sverige har under lång tid haft för milda påföljder för brott som innebär allvarliga kränkningar av andra människor. Få brott innebär värre kränkningar av den enskildes integritet än våldtäkt. Konsekvenserna för många brottsoffer är omfattande. Depressioner och självmordstankar som i vissa fall också omsätts i praktiken tillhör vardagen för många kvinnor som drabbas. Många utvecklar också anknytningsproblem som går ut över kärlekslivet. Det är inte ovanligt att psykiska men från en våldtäkt blir livslånga. Trots detta är påföljden för sexualbrott kort. Det genomsnittliga straffet för våldtäkt är enligt Brottsförebyggande rådet 26 månader. För grov våldtäkt med ett maxstraff på 10 år är samma siffra 61 månader, vilket till exempel är avsevärt mindre än grov narkotikasmuggling. Visserligen omfattar de generella straffskärpningar riksdagen beslutat om även våldtäkt, men det behövs även mer brottsspecifika åtgärder. Det finns behov av att både höja straffen och öka straffspridningen för våldtäkt. Därför bör straffskalan för våldtäkt i likhet med för misshandel förändras genom att bestämmelser för synnerligen grov våldtäkt inrättas. Syftet bör vara att totalt sett åstadkomma en tuffare skärpning av straffen för våldtäkt. Också minimistraffet på två år bör förlängas till åtminstone tre år. Samtidigt bör domstolen även fortsättningsvis kunna utdöma lägre straff om omständigheter föreligger som gör brottet mindre grovt.

.

Fredrik Schulte (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att skärpa straffen för våldtäkt.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.