Till innehåll på sidan

Skärpt straff vid grova våldsbrott

Motion 2016/17:2003 av Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om dagens straff ska skärpas vid allvarliga brott som begås i de övre tonåren och däröver och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De grova våldsbrotten utförs mer än tidigare även av ”barn” i de övre tonåren. Livstidsstraff kan först utdömas sedan man fyllt 21 år. Regeringen bör överväga om denna åldersgräns vid mycket allvarliga våldsbrott ska sänkas till 18 år.

I samband därmed bör man också överväga om regelverken vid brott begångna mellan 15 och 18 år är väl avpassade eller om även här någon skärpning i något avseende bör övervägas.

Orsaken är att brottsligheten har spridit sig ner i åldrarna och att det är viktigt att staten vid allvarliga våldsbrott tydligt markerar genom tillräckliga straffsatser.

 

 

t

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om dagens straff ska skärpas vid allvarliga brott som begås i de övre tonåren och däröver och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2016/17:JuU21
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.