Skärpt straff för mord

Motion 2014/15:2493 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffet för mord ska skärpas i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att livstidsstraff, utan möjlighet att omvandlas till ett tidsbestämt straff, ska kunna utdömas för de allvarligaste morden.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att obevakade permissioner för livstidsdömda mördare ska avskaffas.

Motivering

Enligt kriminalstatistiken döms i dag endast cirka 10 procent av brottslingar lagförda för mord till livstids fängelse. (prop. 2013/14:194 sid 10) Detta kommer sig framför allt av att Högsta domstolen 2007 ändrade rättspraxis till att livstidsstraff endast ska vara förbehållet en liten del av alla mord.

När den förra regeringen valde att skärpa straffet för mord, med målet att strax över 50 procent av de lagförda mördarna ska ges livstids fängelse, välkomnade Sverigedemokraterna detta. Det är dock viktigt att poängtera att den genomförda straffskärpningen sannolikt inte kommer att innebära något mer än en återgång till en praxis snarlik den vi hade för bara några år sedan. År 2006 var siffran för andelen utdömda livstidsstraff för mord nämligen 44 procent, vilket får anses ligga mycket nära det föreslagna målet på strax över 50 procent. Straffskärpningen får därför anses vara mer av en reperativ ansats än en reell straffskärpning.

Sverigedemokraterna vill gå längre än så och förordar att straffet för mord ska skärpas ordentligt, till fängelse i exempelvis mellan 18 och 40 år. Vidare anser Sverigedemokraterna att livstidsstraffet ska vara förbehållet de allra värsta av mördare, men att det tvärtemot hur det är i dag, i regel inte ska omvandlas till ett tidsbestämt straff. Vi menar att livstidsstraffet, enligt den allmänna rättsuppfattningen, också just ska utgöras av ett riktigt livstidsstraff.

En straffskärpning i enlighet med vad Sverigedemokraterna föreslår uppvärderar inte bara brottsoffrens kränkning, utan ger också domstolarna större möjlighet att beakta proportionalitetsprincipen.

Slutligen bör det nämnas att det åtminstone en gång har skett att en livstidsdömd mördare i Sverige mördat på nytt under en permission. (Ds 2013:55 sid 34) För att förtroendet för rättsväsendet inte ska skadas allvarligt måste medborgarna verkligen kunna lita på att de är helt skyddade från grova mördare när dessa väl har dömts till livstids fängelse. De obevakade permissionerna för livstidsdömda mördare bör därför helt avskaffas.

 

.

Richard Jomshof (SD)

Kent Ekeroth (SD)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffet för mord ska skärpas i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att livstidsstraff, utan möjlighet att omvandlas till ett tidsbestämt straff, ska kunna utdömas för de allvarligaste morden.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att obevakade permissioner för livstidsdömda mördare ska avskaffas.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.