Skärpt id-kontroll

Motion 2014/15:197 av Roger Haddad (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-04
Granskad
2014-11-04
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förebygga bedrägeribrott genom att skärpa id-kontrollen.

Motivering

Antal bedrägeribrott ökar i samhället. Det har blivit allt vanligare med kapade identiteter vilket brottslingar systematiskt använder sig av för att handla varor och tjänster över Internet men också direkt i butik. Polisens möjlighet att lagföra dessa brott behöver intensifieras men det viktiga förebyggande arbetet kan ske tidigare om Internetföretag, butiker och banker skärper sin kontroll av id-handlingar, pass mm. Riksdagen bör tillkännage som sin mening till regeringen att skärpa lagstiftningen dels när det gäller de olika myndigheternas och organisationernas kontrollfunktion men också se över straffskalan. Bedrägeri är ett mycket allvarligt brott men det är väldigt många kommuner som kommer undan utan straff samtidigt som tusentals enskilda drabbas genom att någon eller några tar fram en förfalskad legitimation, handlar över Internet med hjälp av vissa personuppgifter eller – som tyvärr blivit allt vanligare – att man tar banklån över Internet eller i butik med ett förfalskat id-kort. Riksdagen bör som sin mening ge regeringen tillkänna om vikten av att vidta åtgärder lagstiftningsmässigt men också i dialog med bankerna förmå de att bli mycket tuffare när det gäller möjligheten att ta lån.

.

Roger Haddad (FP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förebygga bedrägeribrott genom att skärpa id-kontrollen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.