Till innehåll på sidan

Skåne som pilotlän för nya kollektivtrafikmöjligheter

Motion 2023/24:333 av Camilla Mårtensen (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-09-29
Granskad
2023-09-29
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge kommunerna möjlighet att tillfälligt ombesörja kollektivtrafik om regionen inte kan tillgodose behovet av en busslinje inom kommunen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utnyttjandet av och förväntningarna på kollektivtrafiken ökar rekordsnabbt och allt fler vill åka kollektivt för både ekonomi och miljö. Det är glädjande.

Den kraftiga utvecklingen för kollektivtrafiken där vissa kommuner vill att elever skall nyttja befintlig regiontrafik till skolskjuts eller erbjuder medborgare gratis trafik är positiv. Men det gör också att det är svårt att räcka till alla kommuners behov av att erbjuda attraktiva och moderna resandemöjligheter. De flesta regionerna tvingas prioritera busslinjer och inte sällan prioriteras linjer där resandet är som störst, vilket är helt rimligt.

Det förekommer ständiga diskussioner om vilka busslinjer som skall prioriteras och inte sällan har regionen och kommunen olika åsikter om var det behövs trafik. I en liten kommun kan det finnas stora behov av en buss även om utnyttjandet är lågt. Idag är det möjligt för kommunerna att köpa till busslinjer av regionen under förutsättning att regiontrafiken har kapacitet, vilket är utmanande med det ökande antalet resande i de stora orterna.

Lagstiftningen säger att regionen tillsammans med kommunerna i ett län skall komma överens om hur kollektivtrafiken skall skötas och att endast en av parterna ska bära ansvaret. I Skåne har det inneburit att regionen sköter kollektivtrafiken.

Kommunerna borde, om regionen inte kan tillgodose behovet av en busslinje inom kommunen med hjälp av privata bussföretag, få ombesörja kollektivtrafik under en period tills resandeantalet kommit upp i en sådan nivå att regiontrafiken har möjlighet att ta över.

 

 

Camilla Mårtensen (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge kommunerna möjlighet att tillfälligt ombesörja kollektivtrafik om regionen inte kan tillgodose behovet av en busslinje inom kommunen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.