Till innehåll på sidan

Skadedjur i skogsbruket

Motion 2009/10:MJ204 av Sten Bergheden (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-09-24
Numrering
2009-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bättre bör sköta sina reservat för att minska utbredningen av granbarkborren.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort anmälningsplikten för barkborrefällor.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återigen införa permitrin eller motsvarande i skogsbruket.

Motivering

Sveriges välstånd bygger mycket på våra skogar och dess skogsråvaror. Vi måste göra allt vi kan för att bekämpa det som äventyrar en ökad skogsproduktion.

Ett stort problem är granbarkborren som vid gynnsamma förhållanden kan äventyra stora skogsvärden för skogsägaren och landet. Vi vet också att klimatförändringarna kommer att öka antalet stormskador och vi behöver höja beredskapen och möjligheterna att bekämpa dessa skadedjur.

Många av våra avsatta reservat är yngelrum för en förökning av granbarkborren som sedan sprider sig till grannfastigheter och orsaker stora skador. Istället för att avsätta pengar till fler reservat vore det bättre att använda pengarna till att sköta de reservat man redan har. Bättre bekämpning av granbarkborren behöver sättas in i reservaten och man måste kompensera skogsgrannar för uppkomna skador på grund av reservaten.

En annan åtgärd är att ta bort tillståndskraven för granbarkborrefällor som idag ska anmälas till Skogsvårdsstyrelsen; den som ska använda bekämpningsmedlen har redan tillstånd att använda preparatet och måste föra sprutjournal på detta. Så detta tillstånd behövs ej och skapar endast onödig byråkrati.

En annan skadegörare i skogen är snytbaggen som medför stora ekonomiska förluster och minskar tillväxten. Olika försök med mer miljövänliga preparat har gjorts men resultaten är varierande. Jag föreslår att Sverige återigen ger möjlighet att använda permitrin eller motsvarande i skogsbruket.

Stockholm den 23 september 2009

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bättre bör sköta sina reservat för att minska utbredningen av granbarkborren.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort anmälningsplikten för barkborrefällor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återigen införa permitrin eller motsvarande i skogsbruket.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.