Till innehåll på sidan

Sjöpungar och andra djur för etanolproduktion

Motion 2017/18:1123 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-02
Granskad
2017-10-02
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om odling av sjöpungar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Odlade sjöpungar kan användas för etanolproduktion. Forskare i Luleå håller på att utveckla en process som kan täcka halva det svenska behovet. Odlingen av sjöpungar sker i Djupvik utanför Tjörn av företaget Marin Biogas. Djurens ytterhölje består till 60 procent av cellulosaämnet tunicin, som forskarna är mycket intresserade av. Tidiga försök som gjorts visar att 85 procent av ytterhöljets cellulosa går att omvandla till etanol. Marin Biogas och Luleåforskarna har tilldelats 4,7 miljoner kronor för att vidareutveckla processen. Och förhoppningarna är stora. En hektar sjöpungsodling kan varje år ge upp till 200 ton cellulosa, som sedan kan omvandlas till etanol.

Sveriges årliga förbrukning av etanol som drivmedel ligger på ungefär 350 000 kubikmeter. Om forskarna lyckas i sina föresatser skulle alltså 175 000 kubikmeter etanol kunna tillverkas från sjöpungar. Men då krävs en rejäl utbyggnad av dagens odling.

Sjöpungar är fingertjocka och halvt genomskinliga. De finns i saltvatten och lever av växtplankton som de får i sig genom att filtrera stora mängder vatten. Sjöpungar liknar musslor på flera sätt. De växer på ett likartat sätt, filtrerar vattnet efter föda och tar upp stora mängder kväve och fosfor. På så sätt kan djuren bidra till att minska övergödningen i vattnet. Förutom att bli ett förnybart bränsle renar organismen samtidigt havet.

Men det behövs mer kunskap om hur en storskalig odling av sjöpungar skulle påverka havet, anser forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. De ska nu undersöka saken i ett projekt tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som numera heter Rise, Research Institutes of Sweden.

Vi menar att odling av sjöpungar bör främjas och att regeringen på olika sätt bör arbeta för att så sker.

 

 

Kenneth G Forslund (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om odling av sjöpungar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.