Sexuellt överförbara sjukdomar

Motion 2008/09:So548 av Morgan Johansson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-07
Numrering
2008-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en informationskampanj om sexuellt överförbara sjukdomar såsom hiv.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta ett sprututbytesprojekt i Stockholms län.

Motivering

I tysthet sprids hiv snabbt i vårt land. Antalet nysmittade i Sverige har under många år varit relativt konstant, i genomsnitt 88 personer per år. Även resurserna till hiv-prevention har varit konstanta. Men nu har något hänt och antalet personer som nysmittas i Sverige ökar. Förra året nysmittades 178 personer i Sverige. Det totala antalet nyanmälda hiv-fall förra året var det högsta sedan 1986.

Mest utsatta är homosexuella män och intravenösa missbrukare. Majoriteten av alla nya fall inträffar i Stockholms län. Genomsnittsåldern för nyanmälda fall som smittats i Sverige ligger oförändrat strax under 40 år. Det betyder att det vi nu ser är ett ändrat riskbeteende.

Sexuellt överförbara sjukdomar sprider sig med enorm hastighet bland unga. Förra året rapporterades över 47 000 klamydiafall till Smittskyddsinstitutet. Hittills i år har redan 27 400 klamydiafall anmälts. Om hiv-smittan också får fäste bland unga kan den spridas mycket snabbt. Det är hög tid att agera.

Vi måste återigen upplysa om riskerna för smitta och påminna om faran med hiv/aids. Vi vill därför att en nationell informationskampanj genomförs för att höja medvetenheten om sexuellt överförbara sjukdomar som en del i att bekämpa hiv-spridningen i Sverige.

Vidare bör sprututbytesprogram i Stockholms län införas. Bland intravenösa missbrukare har antalet nysmittade fördubblats och det är i Stockholms län som de flesta fallen finns. I Lund och Malmö finns sedan många år ett välfungerande sprututbytesprogram. För att stoppa smittspridningen bland narkotikamissbrukare bör Stockholm snarast införa detsamma.

Stockholm den 6 oktober 2008

Morgan Johansson (s)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en informationskampanj om sexuellt överförbara sjukdomar såsom hiv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta ett sprututbytesprojekt i Stockholms län.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.