Sexuellt överförbara sjukdomar

Motion 2008/09:So487 av Johan Linander (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar.

Motivering

Under 80-talet genomfördes en nationell kampanj om hiv/aids. Denna kampanj gav en bred kunskap och medvetenhet bland befolkningen om vad hiv/aids är, vilka risker som finns att bli smittad och hur man bör skydda sig mot alla sexuellt överförbara sjukdomar. Tyvärr har denna kunskap inte förts vidare till dagens unga svenskar i tillräckligt stor omfattning.

Allt färre ungdomar använder kondom vid tillfälliga sexuella kontakter och begreppet säker sex tycks vara något som glömts bort. Antalet klamydiafall har ökat dramatiskt och är en vanlig orsak till ofrivillig barnlöshet hos många par.

2007 anmäldes enligt Smittskyddsinstitutet 47 101 fall av klamydia, vilket innebär en ökning med 45 % på ett år! Utvecklingen har varit katastrofal. 1999 anmäldes 16 710 fall och på mindre än tio år har alltså antalet anmälda fall av klamydia tredubblats. Det är också oroväckande att den största ökningen sker i den yngsta åldersgruppen, 15–19 år. Målsättningen måste åtminstone vara att få ner antalet fall till 1999 års nivå.

När det gäller fall av hiv-infektion så var det en oroväckande ökning under 2007. Antalet anmälda fall ökade med över 40 % på ett år, till 541 fall. Under första halvåret 2008 har trenden lyckligtvis vänt nedåt. Dock finns det fortfarande en ökning i gruppen heterosexuell smittväg.

Det behövs en ny nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar för att öka kunskapen och därmed minska risken för spridning av bland annat hiv och klamydia.

Stockholm den 2 oktober 2008

Johan Linander (c)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.