Sexualvaneundersökning

Motion 2007/08:So588 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-05
Numrering
2007-10-09
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kunskapen i samhället om sexualvanor.

Sexuell och reproduktiv hälsa

Trygg sexualitet som är fri från fördomar, tvång, våld och diskriminering är viktig för att människor ska må bra. Synen på sexualiteten i samhället betyder mycket och avgör om t.ex. homo- eller bisexuella utsätts för fördomar och diskriminering, med ohälsa som följd. Den är också viktig för kvinnors hälsa eftersom en förnedrande syn på kvinnors sexualitet leder till tvång och våld, och därmed ohälsa. Rådgivning om preventivmedel och om hur man förebygger sexuellt överförbara sjukdomar bör vara lättillgänglig och vända sig till både män, kvinnor, pojkar och flickor.

Arbetet kring prevention spänner brett över både STI, hiv och oönskade graviditeter. Flera olika myndigheter arbetar med frågorna var och en på sitt håll.

För att det preventiva arbetet ska ge resultat och vara effektivt behövs uppdaterad information kring svenska folkets sexualvanor. Det har nu gått nästa tio år sedan Sex i Sverige gjordes och mycket har hänt. Internet har blivit allt mer betydelsefullt och den ny generationen unga har sexualdebuterat.

Studier genomförda under de senare åren utgår från lokala undersökningar och inte från nationella data, vilket naturligtvis är begränsande. De lokala studier som genomförts på ungdomar indikerar förändringar. Vi vet alldeles för lite om personer som är över 25 år – sexualiteten finns genom hela livet. Kunskapen om äldre kvinnor och män behöver också förstärkas. Vi saknar helt enkelt färsk nationell kunskap om den svenska befolkningens sexualvanor, varför det är hög tid att den senaste nationella undersökningen nu följs upp.

Stockholm den 5 oktober 2007

Gunvor G Ericson (mp)

Sofia Arkelsten (m)

Annika Qarlsson (c)

Rosita Runegrund (kd)

Gunilla Wahlén (v)

Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kunskapen i samhället om sexualvanor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.