Service- och signalhundar

Motion 2007/08:So399 av Solveig Hellquist (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-04
Numrering
2007-10-05
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda behovet av service- och signalhundar till funktionshindrade.

Motivering

Synskadade kan kostnadsfritt få en ledarhund som en ovärderlig hjälp och vän i vardagen. Så kallade service- och signalhundar fyller samma funktion för personer med andra funktionshinder, t.ex. rörelsehindrade, döva och hörselskadade. För denna typ av hjälpmedel utgår dock inga statliga bidrag.

Genom sin servicehund kan en rörelsehindrad person leva ett tryggare vardagsliv. Utöver att hunden t.ex. kan öppna och stänga dörrar, bära eller plocka upp saker kan hunden larma om vattnet kokar över, brandlarmet går eller barnet gråter. Den kan också hämta hjälp om något händer ägaren. En signalhund är sin döva eller hörselskadade ägares öron genom att hunden markerar ljud av olika slag. En signalhund kan sägas vara den rörelsehindrades armar och ben. Genom hunden kan den funktionshindrade bryta eventuell social isolering. Hunden kan även underlätta för sin ägare att kunna arbeta eller studera. Hunden gör det möjligt för den enskilde att kunna leva ett självständigt liv och höjer den enskildes livskvalitet och välbefinnande. Dessutom kan hunden – som ett tekniskt hjälpmedel – även spara andra kostnader för samhället genom att behovet av annan hjälp minskar.

Djur i människans tjänst är en viktig men alltför sällan utnyttjad resurs. Därför är det dags att regeringen utreder möjligheterna att fler funktionshindrade får tillgång till en service- och signalhund.

Stockholm den 4 oktober 2007

Solveig Hellquist (fp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda behovet av service- och signalhundar till funktionshindrade.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.