Till innehåll på sidan

Service i hela landet

Motion 2016/17:2946 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en servicegaranti som innebär rätt till offentliga samhällsfunktioner i hela landet skulle kunna inrättas och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa effektivare incitament för ökad kommersiell service i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges befolkning växer och landsbygden har faktiskt en växande befolkning. Femtiotusen fler har valt att bosätta sig på det som definieras som landsbygd de senaste tio åren. För att den utvecklingen ska fortsätta krävs det bättre förutsättningar för fler och växande företag, bättre boendemiljöer, mer självbestämmande över egna resurser och bättre infrastruktur.

Samtidigt som landsbygdens utveckling vänt så tappar glesbygden befolkning, jobb och förutsättningar att leva. Här krävs insatser om vi ska kunna behålla befolkning, sysselsättning och en bra välfärd. Allt utanför tullarna ser inte lika ut och har inte samma förutsättningar.

Alltför många människor runt om i landet upplever service och grundläggande samhällsfunktioner som ett allt ihåligare lapptäcke. Det är en viktig förutsättning att ha tillgång till en fungerande grundläggande service på rimligt avstånd för att man ska kunna verka och bo på en ort. Vi vill inrätta en servicegaranti som innebär rätt till offentlig service i hela landet. Det innebär att vi tydliggör en lägsta nivå på tillgången till samhällsfunktioner och tjänster som medborgare i Sverige har rätt till, oavsett var i landet man bor.

Tillgången till kommersiell service är en nödvändig förutsättning för livskraftiga samhällen. I landsbygdsprogrammet har Centerpartiet därför sett till att satsningar på kommersiell service på landsbygden om 700 miljoner kronor genomförts. Det handlar om att ge den lokala lanthandlaren eller bensinmacken i byn förutsättningar för att kunna finnas kvar och ge bra service. 

Tillgången till kommersiell service är precis som tillgången på offentlig service en viktig förutsättning för landsbygdens tillväxt. Få människor är beredda att bo, leva och driva företag på en plats där det är ett stort och tidskrävande projekt att tanka bilen eller att köpa några liter mjölk i affären. Regeringens satsningar på tillgänglighet bör fortsätta och förfinas så att effektivare incitament skapas för att fler lanthandlare, tankstationer, apotek och andra kommersiella nyckelfunktioner ska finnas kvar och kunna vara ombud för olika tjänster. 

 

 

Annika Qarlsson (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en servicegaranti som innebär rätt till offentliga samhällsfunktioner i hela landet skulle kunna inrättas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa effektivare incitament för ökad kommersiell service i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2016/17:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.