Till innehåll på sidan

Särskild antagningsgrupp till juristprogrammet för sökande med erfarenhet av polisyrket

Motion 2019/20:793 av Robert Stenkvist och Ludvig Aspling (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-30
Granskad
2019-09-30
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en särskild antagningsgrupp till juristprogrammet och speciellt meritvärde för ansökan till tingsnotarietjänster för personer med erfarenhet inom polisyrket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har problem med att yrkesverksamma poliser lämnar sin tjänst, och problemet kvarstår trots regeringens satsningar på polisyrket. Vi ser utvecklingen som mycket problematisk. Förutom effekterna för rättsväsendets funktion så innebär uppsägningarna ofta ett tapp av viktig kompetens och erfarenhet, något som vi vill ta vara på.

Ett yrkesområde som är närliggande och som poliser har relevanta kunskaper för är juridiken. Samtidigt består juristkåren i dag till stor del av personer som påbörjar juristprogrammet tidigt, direkt efter gymnasiet eller med ett par år emellan. En typ av mångfald som skulle vara juristerna som yrkeskår till gagn är en bredare personlig erfarenhet av både rättsväsendet och samhället i stort, speciellt för de studenter som efter examen fortsätter på domarbanan.

Vi vill därför reservera ett antal platser på juristprogrammet för personer med 5 års erfarenhet av polisyrket, så att sådana sökande får ett påslag på 0,25 meritvärde på högskoleprovet och ett rimligt men betydelsefullt påslag på slutbetyget från gymnasiet. Antalet platser bör uppgå till 200–250 och fördelas på landets olika lärosäten. Yrkesaktiva poliser ska beviljas tjänstledighet under studieperioden.

Vi vill också införa en regel om att erfarenhet av polisyrket ger ett speciellt meritvärde när examinerade jurister söker tjänst som tingsnotarie.

Antagningsgruppen bör provas under en 4-årsperiod, varpå utvärdering och nytt beslut fattas. Viktigt i sammanhanget är att gruppen blir ett sätt för rättsväsendet att fånga upp annars förlorad kompetens, utan att för den saken orsaka fler uppsägningar från poliskåren.

 

 

Robert Stenkvist (SD)

Ludvig Aspling (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en särskild antagningsgrupp till juristprogrammet och speciellt meritvärde för ansökan till tingsnotarietjänster för personer med erfarenhet inom polisyrket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.