Till innehåll på sidan

Samma villkor för alla länder gällande åkerier

Motion 2018/19:2279 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige tydligare ska driva åkerifrågorna i Europa med målet att samma villkor ska gälla alla länder och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige hårdare ska driva frågan om kontroll av åkeribranschen inom EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kvaliteten på kontroller av företag och chaufförer är mycket varierande i EU. Vissa länder har bra vägkontroller men saknar ordentliga fordonsregister, vilket har gjort det svårt att driva in böter och avgifter från åkerier i dessa länder. Andra länder brister istället i vägkontroller. Detta har resulterat i att åkeribranschen har fått ökad olaglig verksamhet som rullar runt i Europa utan att riskera sanktioner, böter eller straff för sitt agerande. Åkerinäringen har på flera håll blivit en vildavästernmarknad.

Många företag har lärt sig olika länders svagheter och anpassat verksamheten efter detta. På så vis kan de undvika skatter, kontroller och avgifter. Det är givetvis helt oacceptabelt att vissa på en fri inre marknad kan dra nytta av sådana svagheter och genom olagligheter åsidosätta konkurrensen. Sådant förfarande bör aktivt bekämpas i varje enskilt land och inom EU. Det är viktigt att varje land uppfyller minimikraven från EU på fungerande företag och vägkontroller och att länderna på så sätt ser till att företagen följer gällande regelverk.

Här bör Sverige driva en stringent linje för att få EU att prioritera åkerinäringens problem på den fria inre marknaden. Då kan de länder som brister i nationella regelverk och interna kontroller bli skyldiga att rätta till dessa. Sverige bör tillika driva frågan om


att EU-länder bör leverera den lagstiftning och de kontrollsystem som krävs för att upprätthålla en sund åkerinäring inom den fria inre marknaden.

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige tydligare ska driva åkerifrågorna i Europa med målet att samma villkor ska gälla alla länder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige hårdare ska driva frågan om kontroll av åkeribranschen inom EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.