Sälj Sveaskog

Motion 2018/19:2017 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja Sveaskog och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom det statligt ägda bolaget Sveaskog så är staten den enskilt största skogsägaren. Sveaskog äger idag cirka 14 procent av all produktiv skogsmark. Det statliga bolaget ägnar sig även åt att utveckla jakt, fiske och andra naturupplevelser.

Staten bör överlag vara försiktig med att agera aktör på en privat marknad där statlig närvaro av särskilda skäl inte kan anses vara nödvändig. Skogsbruket är en väl fungerande marknad, där virkeshandeln dessutom därefter är globalt konkurrensutsatt. Svensk skog är väl skött, och det går inte att hävda att staten genom Sveaskog är behövlig för att höja kvaliteten på skogsbruket. Det kan inte anses vara motiverat att staten, med sin storlek och finansiella styrka, agerar på en sådan marknad där man per automatik fungerar marknadsstörande.

Staten bör ta ansvar för ett hållbart skogsbruk genom lagstiftning och kontroller, inte genom att agera storägare. Staten bör sälja sitt ägande av Sveaskog, fördelaktigt i mindre delar så det möjliggörs för många privata ägare att köpa skogen med god arron­dering som resultat.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att sälja Sveaskog.

 

 

Erik Bengtzboe (M)

Ida Drougge (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja Sveaskog och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.