Sälj statliga bolag

Motion 2018/19:508 av Joar Forssell (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-19
Granskad
2018-11-19
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att sälja vissa statliga bolag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Oavsett om man är konsument eller företagare vinner alla på konkurrens: konsumenten därför att en fri marknad är det mest effektiva sättet att allokera resurser på det sätt som gynnar konsumentens intressen, företagare därför att de på en fri marknad kan få betalt för sin möda, investering och för att de skapat värde åt andra. När företag konkurrerar med varandra blir de mer effektiva samtidigt som priserna sjunker. Kapitalism, i meningen allmän och lika äganderätt, är rättvist och skapar det välstånd vilket välfärden sedan fördelar. När staten försöker ge sig in i marknader, antingen för att tjäna pengar eller för att uppnå andra politiska mål, snedvrids prissättningsmekanismerna och konkurrenssituationen slås ut. Konkurrens och rättvis resursfördelning omöjliggörs av statliga monopol eller inblandning i fria marknader. Det är statens roll att stifta lagar, fatta beslut om skatter och syssla med myndighetsutövning. Om staten på samma gång konkurrerar med privata företag på marknaden blandas rollerna samman. Därför bör konsekvenserna av ett avvecklande av statens ägande i följande bolag utredas:

      Akademiska hus

      Almi

      APL

      Apoteket

      Bilprovningen

      Green Cargo

      Lernia

      LKAB

      Metria

      Orio

      SAS

      SBAB

      Sveaskog

      Svenska spel

      A/O Sweden house

      Telia Company

      Vattenfall

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att sälja vissa statliga bolag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.