Säkra välfärden genom utbildningsinsatser

Motion 2018/19:1308 av Johan Andersson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett pedagogikcollege och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheter till omställning och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkeslärares kompetens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Skolverkets prognos vid lägesbedömningen 2017 saknas tusentals behöriga till landets förskolor. Det ska finnas två kategorier personal i skolan; högskoleutbildade förskollärare och gymnasieutbildade barnskötare. Tyvärr ser vi att mer än hälften av de som idag är anställda som barnskötare saknar relevant utbildning.

Parternas samarbete kring gymnasieprogram såsom Teknikcollege och Servicecollege har lyckats väl runt om i landet. Det bör därför skapas en sådan struktur även för gymnasieprogrammet barn och fritid med inriktning mot pedagogiskt arbete – ett Pedagogikcollege. Detta bör också användas för vuxenutbildningsinsatser då antalet gymnasieelever inte på långa vägar kommer att räcka till.

Omställning

Av och till uppstår behov av omställning inom välfärdens viktiga yrken. Då är det särskilt viktigt att staten säkerställer att möjligheterna till omställning finns genom utbildningsinsatser via yrkesutbildningar av olika slag. Detta möjliggör omställning och ökad rörlighet på arbetsmarknaden samtidigt som det motverkar matchningsproblem för arbetsgivare som vill utöka sin personalstyrka. Med rätt antal utbildningsplatser inom bristyrken blir det enklare både för offentliga och privata arbetsgivare att upprätthålla hög kvalitet, produktivitet och effektivitet i verksamheten. Det är särskilt viktigt inom de yrken där kraven förändras i takt med utvecklingen. Ett sådant område är hälso- och sjukvården där personalens utbildningsnivå hela tiden måste ligga i fas med patientsäkerhetsperspektivet. Enligt SKL kommer det inom några år att saknas många utbildade undersköterskor så behoven av omställningsinsatser är stora.

Ibland uppstår också nya eller nygamla yrken som behövs för att säkerställa att andra får möjlighet att utföra det de har utbildning och kompetens för. Ett sådant exempel är lärarassistenter som det är viktigt att det finns både struktur och utbildningsplatser för att utbilda.

Yrkeslärares kompetens

För att personer som ska arbeta inom välfärden, t ex barnskötare och undersköterskor, ska ha möjligheter att bedriva ett kvalitativt gott arbete är deras tid i utbildning viktigt. Det behöver därför säkerställas att de yrkeslärare de möter har för utbildningen relevanta kunskaper samt en pedagogisk förmåga att förmedla sina kunskaper.

 

 

Johan Andersson (S)

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

Jennie Nilsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Paula Holmqvist (S)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett pedagogikcollege och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheter till omställning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkeslärares kompetens och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.