Till innehåll på sidan

Säkerställande av kvaliteten i Transportstyrelsens information till allmänheten

Motion 2018/19:734 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-23
Granskad
2018-11-23
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa kvaliteten i Transportstyrelsens information till allmänheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan Transportstyrelsen övertog ansvaret för kontroll i företagens lokaler gällande kör- och vilotider har kraven på åkerier och förare ökat avsevärt. Transportstyrelsen accepterar i ytterst få fall avsteg från reglerna om kör- och vilotider och därför påförs åkerier höga sanktionsavgifter, även på det som kan betraktas som bagatellartade fel.

Det har skapat en situation där förare och åkeriägare blir stressade för minsta fel eller avvikelse. För att i görligaste mån efterkomma de mycket hårda krav som Transportstyrelsen ställer på åkeriföretag och deras anställda efterfrågas information från olika källor.

Både åkeriägare och förare söker ofta svar från Transportstyrelsen och de ringer myndighetens växelnummer för att komma i kontakt med någon handläggare för att få ett besked. Den uppringande parten vet inte vilken kompetens som myndighetens representant i telefonluren innehar och det naturliga är att man litar på den information man får från myndigheten. Det har dock visat sig, vid ett flertal tillfällen, att myndighetens representant i telefonluren har avgivit ett felaktigt svar på den fråga som ställts. Den här situationen är inte acceptabel och myndigheten måste säkerställa att den som svarar i telefonen på frågor kring exempelvis kör- och vilotider avger ett korrekt svar.

Ett felaktigt svar kan snabbt resultera i sanktionsavgifter på tiotusentals kronor för åkeriet. Bolagets trafikansvariga och dess goda anseende kan snabbt vara förbrukat om sanktioner påförs vid flera tillfällen. Det i sin tur kan få katastrofala följder för bolagets existens. Att myndigheten avger korrekt svar är ett rimligt krav hos dem som ställer en fråga.

Transportstyrelsen ställer hårda krav på regelefterlevnad och då måste myndigheten själv kvalitetssäkra all information som lämnas till allmänheten.

Regeringen bör snarast ge Transportstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av myndighetens rutiner vid besvarande av allmänhetens frågor. Uppdraget bör också innehålla en kravspecifikation huruvida myndigheten upprätthåller en rimlig nivå på kvalitén i sina svar till allmänheten.

 

 

Thomas Morell (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

Patrik Jönsson (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa kvaliteten i Transportstyrelsens information till allmänheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.