Till innehåll på sidan

Säkerställa rätt omvårdnad och behandling till långtidssjuka covid-19-patienter

Motion 2020/21:994 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör arbeta fram särskilda direktiv för hantering av långtidssjuka covid-19-patienter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan covid-19-pandemin bröt ut har ett stort antal människor smittats och många har blivit allvarligt sjuka, allra värst avlidit. Covid-19 har visat sig vara skoningslös och oberäknelig. Vi har alla fått ta del av människor som vittnat om långvariga besvär med allvarliga konsekvenser till följd av sjukdomen. Personer som tillhör en riskgrupp har drabbats hårt men det har också visat sig att människor som inte tillhört någon risk­grupp, hållit sig i fysisk bra form också drabbats allvarligt. Fall där man i flera månader varit sjuk från och till. Med symptom som feber, andningssvårigheter, brännande hud, skakningar, hjärtrusningar, ont i bröst och rygg, magsmärtor mm. Tyvärr har vi fått ta del av flera berättelser där insjuknade känner att de haft svårt att bli tagna på allvar av sjukvården. Trots att man i efterhand genom röntgen kunnat konstatera typiska för­ändringar för covid-19. Livet som fanns innan covid-19 upplever många inte finns kvar pga. sviterna av viruset.

Att bli tagen på allvar inom sjukvården och få rätt vård i rätt tid som covid-19-drabbad, ska vara en självklarhet. För att säkerställa omhändertagandet inom sjukvården behöver kunskapen om covid-19, eventuella följdsjukdomar och efterhängande symp­tom, öka. Därför behöver Folkhälsomyndigheten gå ut med särskilda direktiv och infor­mation till regioner och kommuner om hur sjukdomen kan yttra sig, hur behandling och undersökning ska ske.

 

 

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör arbeta fram särskilda direktiv för hantering av långtidssjuka covid-19-patienter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.