Säkerhet för hund i bur

Motion 2020/21:2753 av Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att djurskyddslagen och Jordbruksverkets rekommendationer behöver uppdateras gällande säkerhet för hund i bur och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krocktester för hundburar bör standardiseras i Sverige men allra helst på EU-nivå och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Självklart vill man ha sin bästa vän med sig på resan.

När man reser med hund i bil får hunden inte vara lös i bilen, den måste sitta i en transportbur, bakom ett kraftigt lastgaller eller i en säkerhetsbältesanpassad sele. Det är förknippat med böter om man inte följer detta. Men naturligtvis är det först och främst säkerheten för sin hund som gör att man försöker göra resan trygg även för hunden.

Det finns många sorters burar på marknaden, allt ifrån utställningsburar som är veka men vackra till burar krocktestade på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.

Här borde det finnas en ordentlig genomlysning av dessa tester, det borde införas en testningsstandardisering i Sverige men också gärna på EU-nivå, så man som hundägare tryggt och säkert kan jämföra vilken bur som är säkrast.

Jordbruksverkets rekommendationer om vilka dimensioner som gäller för hundburar i bil är inte uppdaterade sedan drygt trettio år tillbaka, dessa behöver därför modernise­ras.

Krocktester som gjorts visar att dimensionerna verkar vara alldeles för väl tilltagna för att vara säkert för passagerare och för hund i bur i bil. Är utrymmet för stort skadas hunden mer vid en krock. Är utrymmet för stort får tyngden av hunden mer kraft och kan därmed få buren i rörelse så att passagerare skadas.

Djurskyddslagen och Jordbruksverkets rekommendationer behöver därför uppdate­ras och aktualiseras med aktuell forskning gällande detta för att djurägare ska kunna vara trygga med att tillverkare säljer rätt sorts bur.

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att djurskyddslagen och Jordbruksverkets rekommendationer behöver uppdateras gällande säkerhet för hund i bur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krocktester för hundburar bör standardiseras i Sverige men allra helst på EU-nivå och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.