Säker kontanthantering

Motion 2009/10:A222 av Cecilia Magnusson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-09-30
Numrering
2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för säker kontanthantering.

Motivering

Under 2008 begicks 1 009 butiksrån, vilket motsvarar i genomsnitt tre rån om dagen. I jämförelse med 2007 är det en ökning med 25 %. Rån som begås med skjutvapen står för den största ökningen och utvecklingen är skrämmande, inte minst då den skett under år då handeln satsat rekordstora resurser på säkerhetsåtgärder.

Straffsatserna för väpnat rån är idag alldeles för låga och det är viktigt att vi så snart som möjligt inför en skärpning i lagstiftningen för väpnat rån. Butiksrån är handelns enskilt största arbetsmiljöproblem och ger för många men för livet. Det spelar för offren ingen roll om de blir hotade med en attrapp eller ett riktigt vapen eftersom de upplever faran som verklig.

Många företag har idag satt in system för säker kontanthantering och det har visat sig att bristen på kontanter också minskar rånen. Alla företag har inte ekonomiska möjligheter att införa system för säker kontanthantering och vi måste därför se över hur staten kan hjälpa till för att åstadkomma säkrare handel.

Det är viktigt att styra över betalningssystemen från kontanter till kortbetalningar och att säkerställa att kontanter hanteras i slutna kassasystem.

Man kan inte bygga butiker anpassade för rånare och samtidigt göra dem otillgängliga för vanliga kunder. Den snabbaste och mest effektiva åtgärden för att förhindra rån är som sagt att minska kontanthandeln, och det är därför viktigt att vi försöker begränsa eller till och med ta bort kontanthanteringen. Handeln satsar redan avsevärda resurser men det räcker inte, och nu är det dags att staten ser över vad som kan göras för att minska kontanthanteringen och öka säkerheten för handeln. Brott mot handeln är inte bara ett handelsproblem utan i högsta grad ett samhällsproblem.

Stockholm den 30 september 2009

Cecilia Magnusson (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för säker kontanthantering.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.