Till innehåll på sidan

Rymd, besöksnäring och tillväxt

Motion 2015/16:915 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-02
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rymden bidrar till svensk konkurrenskraft, innovation och tillväxt och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige snarast ska vidta åtgärder för att möjliggöra rymdturism och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En ny rymdålder är under utveckling och precis som när flygindustrin utvecklades för 100 år sedan ser vi nu kommersiella aktörer som utvecklar och testar nya farkoster, för både rymdturism, forskning och utbildning. Sverige har goda förutsättningar för att spela en ledande roll på området och näst USA är vi det land som har kommit längst i detta arbete. En satsning på rymden kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen, ny forskning och nya utbildningar. De nya rymdfarkosterna kan inte enbart ta med sig rymdturister, utan blir ytterligare en plattform för teknik- och materialutveckling samt ger en möjlighet att bedriva forskning under tyngdlösa tillstånd.

 

Nyligen gästades Sverige av ett hundratal astronauter från 35 länder. I samband med deras besök hölls många intressanta diskussioner, bland annat om Europas förutsättningar med att erbjuda möjlighet för suborbitala flygningar i bemannade farkoster. Mer bekant som rymdturism. Sverige har tidigt aviserat sitt intresse för att vara en aktiv part i denna verksamhet men trots idogt arbete och seriösa privata intressenter har projektet inte lyft.

 

Sverige har en unik möjlighet att vara en spelare på den globala marknaden med sitt geografiska läge, Esrange och en framtida rymdhamn. Länder runt om i världen vänder sina blickar hit för att få ta del av de möjligheter som erbjuds. Rymdforskningen har därför en outnyttjad potential att vara en viktig del i det svenska näringslivet och tillväxten i vårt land.

 

Med hänvisning till ovan anser undertecknade att Sverige snarast ska undanröja de formella hinder som återstår för att denna spännande verksamhet för besöksnäring och forskning kan ta fart. Det är känt att konkurrenr ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rymden bidrar till svensk konkurrenskraft, innovation och tillväxt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige snarast ska vidta åtgärder för att möjliggöra rymdturism och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.