Till innehåll på sidan

Rovdjurscentrum vid Grönklitts björnpark

Motion 2000/01:MJ915 av Ulf Björklund (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utreda förutsättningarna för en etablering av ett svenskt
rovdjurscentrum i anslutning till Grönklitts Björnpark i Orsa, norra
Dalarna.
Motivering
Enligt Rovdjursutredningen SOU:1999:146, finns goda skäl
för att ett eller flera rovdjurscenta etableras i Sverige. I
utredningen anges särskilt Orsa med befintlig Björnpark som
en lämplig etableringsplats.
Orsa kommun ingår i det södra kärnområdet för vilda björnar i Sverige.
Intresset för rovdjur har alltid varit stort, vilket är en av orsakerna till att
Europas största björnpark byggdes och öppnades 1986. Huvudsyftet med
parken är att sprida kunskap om björnen och att visa upp björnar och de
övriga tre stora rovdjuren i deras naturliga miljö. Mellan 60 000 och 100 000
personer har årligen besökt parken sedan den öppnades och där tagit del av
den information som erbjuds.
Redan idag erbjuder anläggningen flera av de inslag som enligt
rovdjursutredningen krävs av ett rovdjurscentrum, t ex samverkan med
forskare, kontinuerligt återkommande rovdjursföredrag, kunskapsturer i
vildmarken på temat rovdjur, avancerade guidningar både inom och utanför
parken m m.
Parken inrymmer redan de fyra stora rovdjuren och utgör tillsammans med
ett stort antal kringaktiviteter ett första steg mot ett rovdjurscentrum. Så
sent
som i vintras kunde järvspår konstateras mindre än 5 km från Grönklitt.
Vargforskning bedrivs väster om Siljan, lodjursforskning sydost om Siljan
och i Orsa finnmark har det Skandinaviska Björnprojektet sitt centrum.
Utöver de befintliga fyra rovdjuren i stora hägn finns också planer på att
bygga voljärer för örn.
Orsa Grönklitt har ett strategiskt läge i Sverige, i norra Siljansbygden, på
gränsen mellan kulturbygden och den stora vildmarken. Näst Stockholm och
Göteborg är Siljansbygden det största turistområdet i Sverige. 5,5 miljoner
människor kan nå området med max 7 timmars bilresa. Inget annat primärt
rekreationsområde kan visa upp ett sådant upptagningsområde.
Det Skandinaviska Björnprojektet har sitt centrum i Orsa. I mer än femton
års tid har en kvalificerad forskning pågått som väckt stor internationell
uppmärksamhet och kraftigt bidragit till en ökad kunskap om björnen.
Forskarnas metoder, kunnande och erfarenhet efterfrågas på flera håll i
världen och studenter/doktorander från flera länder vistas periodvis i Orsa för
fältstudier. I syfte att tillvarata dessa intressen har Skandinaviska
Björnprojektet med stöd av Orsa kommun initierat ett internationellt
samverkansprojekt som nu är under uppbyggnad.
Orsa Grönklitt är således redan till stora delar ett rovdjurscentrum men kan
genom utbyggnader och utveckling bli det högkvalitativa Svenska Rovdjurs-
centum som efterlyses.

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för en etablering av ett Svenskt Rovdjurscentrum i anslutning till Grönklitts Björnpark i Orsa, norra Dalarna.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för en etablering av ett svenskt rovdjurscentrum i anslutning till Grönklitts Björnpark i Orsa, norra Dalarna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.