Till innehåll på sidan

Riktlinjer mot trafficking

Motion 2003/04:K374 av Anders Bengtsson och Hillevi Larsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att UD bör ta fram en modell för riktlinjer till svenska ambassader i utlandet om hur man skall arbeta i förebyggande syfte mot trafficking.

Motivering

Varje år kommer det till Västeuropa ca 120 000 kvinnor och barn för att säljas för sexuella ändamål. Bara till Sverige beräknar Rikskriminalpolisen att det årligen kommer 200-500 kvinnor och barn.

1juni 2002 fick Sverige en lag för att bekämpa ”Människohandeln för sexuella ändamål”, och straffet kan ge upp till 10 års fängelse. Man har kriminaliserat varje led i denna trafficking.

Mer kan göras

De svenska ambassaderna i olika länder har ofta ont om resurser och kunskap om hur man arbetar i förebyggande syfte mot trafficking. Därför är det viktigt att UD i samarbete med andra organisationer som arbetar mot trafficking tar fram riktlinjer för att ambassaderna ska kunna arbeta i förebyggande syfte. Vi skulle på så sätt kunna stoppa en del trafficking redan innan den långa resan börjar.

Stockholm den 6 oktober 2003

Anders Bengtsson (s)

</

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att UD bör ta fram en modell för riktlinjer till svenska ambassader i utlandet om hur man skall arbeta i förebyggande syfte mot trafficking.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.