Till innehåll på sidan

Riktad utbildning inom gruvnäringen, vård och omsorg

Motion 2012/13:Ub235 av Leif Pettersson och Maria Stenberg (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-02
Numrering
2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktad utbildning inom gruvnäring, vård och omsorg.

Motivering

Norrbotten är det län i Sverige som just nu går emot strömmen då gruvnäringen expanderar och efterfrågar arbetskraft inom en mängd olika sektorer. Arbetslösheten minskar och företag och offentlig sektor har svårt att få tag på arbetskraft. Samtidigt har Norrbotten många som går arbetslösa. En situation som är mycket frustrerande för alla inblandade.

Vi menar att detta problem kan åtgärdas med utbildningsinsatser. Norrbotten skulle kunna bli ett försökslän där utbildning anordnas med företag och offentlig sektor som medintressenter. Riktad utbildning som leder till anställningar inom gruvnäring, vård och omsorg skulle behöva startas i Norrbotten. På så sätt skulle nödvändiga praktikplatser under utbildningen med lätthet kunna ordnas hos de företag som deltar.

Stockholm den 20 september 2012

Leif Pettersson (S)

Maria Stenberg (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktad utbildning inom gruvnäring, vård och omsorg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.