Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning

Motion 2011/12:Ub2 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2011/12:36
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-12-15
Bordläggning
2011-12-16
Hänvisning
2011-12-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lärosätenas årsredovisningar, detta med anledning av Riksrevisionens rapport Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning.

Motivering

I dag finansieras en del av forskningen på de olika lärosätena genom externa finansiärer. Detta är en fördel då forskningen kan utökas i väsentlig grad på de olika lärosätena. Ofta samfinansieras projekt med resurser från såväl externa bidragsgivare som statens basanslag. Detta är i dag nödvändigt för att locka till sig externa bidragsgivare. En nackdel är dock att basanslagen binds upp i dessa samfinansierade projekt, vilket kan medföra att högskolornas frihet och integritet minskar. Dessutom kan det innebära att basanslagen inte används på det sätt regeringen från början avsett. En annan farhåga från Riksrevisionen är att en för stor del av basanslaget används för forskarutbildning och inte till renodlad forskning.

Samfinansiering är en finansieringsform som även i framtiden kommer att utgöra en betydande del av lärosätenas finansiering av forskning. Det är dock mycket angeläget att klara regler utfärdas och att lärosätenas årsredovisningar innehåller följande:

 • Storleken på de externa bidrag som har mottagits under året.

 • Hur stor andel av de externa bidragen som har förbrukats samt till vad.

 • Hur stor andel av basanslaget som har förbrukats.

 • Hur stor andel av basanslaget som har använts till forskning respektive forskarutbildning.

 • Hur stor andel av basanslaget som har använts till samfinansiering.

Sammanfattning

Det är angeläget att lärosätenas årsredovisningar innehåller klara uppgifter på hur basanslaget och de externa bidragen har använts samt hur detta lever upp till regeringens intentioner. Detta eftersom samfinansiering av forskningsprojekt har en omfördelande effekt och påverkar lärosätenas handlingsutrymme.

Stockholm den 13 december 2011

Richard Jomshof (SD)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lärosätenas årsredovisningar, detta med anledning av Riksrevisionens rapport Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.