Riksintressen för energiproduktion

Motion 2020/21:370 av Stina Larsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-24
Granskad
2020-09-28
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över reglerna för vad som ska utgöra riksintressen för energiproduktion så att dessa regler inte hindrar en modern samhällsplanering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Energimyndigheten ansvarar för att ange riksintresseområden för energiproduktion. Sådana områden ska vara särskilt lämpliga för energidistribution och energiproduktion sett ur ett nationellt perspektiv. Ett av dessa är området kring Barsebäcksverket i Kävlinge kommun.

Barsebäcks kärnkraftverk är helt ur drift sedan femton år tillbaka och rivningen har pågått i över fyra år, sedan 2016. Det kommer att ta ytterligare minst sju år innan rivningen planeras att vara avslutad. Risken för förseningar och komplikationer gör att området antagligen inte kommer att kunna tas i anspråk förrän någon gång runt år 2030, vissa hävdar att det inte blir förrän 2040.

Oavsett vem som siar om framtiden har inte kommunen rådighet för området under överskådlig tid. Energimyndigheten anser att det fortfarande är intresse för storskalig energiproduktion också framöver. Detta riksintresse blir som en blöt filt över ett område som kommunen skulle vilja utveckla och planera för på ett bra och framåtsyftande sätt. Det finns förslag om bostäder och det finns idéer om förnybar energiproduktion på området, men som det är nu finns det inga möjligheter för kommunen att utveckla området överhuvudtaget.

En idé om storskalig energiproduktion som kanske behövs om 15–20 år är inte förenlig med en modern samhällsplanering och energiförsörjning. Regeringen bör därför


se över vad som ska utgöra riksintressen för energiproduktion så att dessa regler inte

hindrar en modern samhällsplanering. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.

 

 

Stina Larsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över reglerna för vad som ska utgöra riksintressen för energiproduktion så att dessa regler inte hindrar en modern samhällsplanering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.