Till innehåll på sidan

Reservaten måste skötas så att granbarkborren ej orsakar skador på närliggande fastigheter

Motion 2019/20:1337 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens ansvar för att sköta reservaten så att granbarkborren inte belastar och orsakar skador på grannfastigheter och kringliggande skog, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Staten och samhället måste ta ett större ansvar för att inte reservaten blir yngelkammare till en uppförökning av granbarkborrar. Det är viktigt att granar som är angripna i skyd­dad skog avverkas också, oavsett om den är privat ägd eller statligt ägd. Risken för spridning är stor och påverkan på skog och den biologiska mångfalden riskerar att bli ännu större om inte insatser görs också i skyddade skogar.

Skadorna av stora granbarkborrsangrepp på växande skog ökar idag på ett sätt som inte är acceptabelt. Skadorna äventyrar våra skogar och våra skogsinkomster. När bra virke måste tas ner i förtid och användas till brännved för att det är förstört innebär detta oerhörda förluster i uteblivna intäkter för vårt land.

I dag har samhället satt av reservat för att trygga den långsiktiga biologiska mång­falden.

Många av dessa reservat blir yngelrum för en uppförökning av granbarkborren som sedan sprider sig över till grannfastigheterna.

Det är inte acceptabelt att enskilda grannfastigheter ska få ökade kostnader och för­störda skogar på grund av att staten inte sköter sina reservat. Staten måste ta ett större


ansvar för att dessa reservat sköts på ett sådant sätt att de inte utgör hot mot våra skogar runt re

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens ansvar för att sköta reservaten så att granbarkborren inte belastar och orsakar skador på grannfastigheter och kringliggande skog, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.