Till innehåll på sidan

Reflexväst som säkerhetsutrustning i alla bilar

Motion 2016/17:1702 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om reflexvästar i syfte att se om dessa ska ingå som obligatorisk säkerhetsutrustning i alla bilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Säkerheten i trafiken måste vara högsta prioritet i trafikpolitiken. Varje år leder trafikolyckor i Sverige till lidande och tragedier för människor. Genom att sätta säkerheten i första rummet och rikta åtgärder mot förebyggande insatser kan vi skapa bättre förutsättningar för en tryggare trafik.

En bilist kan vid ett motorstopp lätt bli fotgängare. I Sverige är det lag på att ha en varningstriangel för att uppmärksamma andra trafikanter på att man har problem och att man har tvingats stanna sin bil. Ett komplement, som skulle öka den personliga säkerheten vid motorhaveri, kan vara att det även alltid ska finnas minst en reflexväst i bilen. Med en reflexväst i bilens standardutrustning skulle bilföraren synas tydligare, och med det skulle människoliv räddas då föraren syns och andra bilförare varnas i god tid.

Det finns flera olyckor med dödlig utgång som följd efter att bilförare blivit påkörd när hen fått motorstopp med sin bil. Det är olyckor som hade kunnat undvikas om vi haft en lag om reflexväst i alla bilar.

Flera europeiska länder som Italien och Spanien har i dag lag på att det i bilen ska medföras en reflexväst som måste bäras om man tvingas stanna på vägen för att exempelvis byta däck, vid motorhaveri eller när bensinen är slut och man är tvungen att gå mot närmaste bensinstation.

I Sverige med vår långa mörka årstid är det extra viktigt att man syns bra. Med en reflex syns man på ungefär 125 meters håll om man möter en bil. Har man en reflexväst på sig när man står vid vägkanten har den passerande bilföraren god tid på sig att sakta in. Om man saknar reflexer syns man inte förrän bilen är på ett avstånd mindre än ca 20–30 meter.

Det finns flera transportföretag som har krav på att reflexvästar ska användas vid eventuellt fordonsarbete på väg. Bussbolag och trafikhuvudmän uppmanar idag sina resenärer på landsbygden att använda reflexväst. Vissa företag ger också sina trogna kunder en reflexväst just för att de som går till och från samt står och väntar vid busshållplatsen vid vägkanten ska synas bra.

Trafikverket påtalar att reflexväst sannolikt är en bra utrustning och har tidigare uttalat att det borde vara möjligt med en frivillig överenskommelse att få en reflexväst i varje bil.

En ändring av lagen skulle medföra betydligt ökad säkerhet för den som tvingas stanna sitt fordon och för de medtrafikanter som passerar det havererade fordonet.

Allt fler cyklister, joggare och andra oskyddade trafikanter använder reflexväst idag. Förare av motorcyklar använder i mycket hög utsträckning reflexväst för att bli upptäckta i tid. Det innebär att många inser dess betydelse som en billig livförsäkring. Därför finns det inte någon anledning att vänta på internationella överenskommelser utan det är angeläget att, liksom Spanien och Italien tidigare, nationellt besluta att reflexvästar ska ingå som säkerhetsutrustning i alla bilar.

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om reflexvästar i syfte att se om dessa ska ingå som obligatorisk säkerhetsutrustning i alla bilar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2016/17:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.