Rattfyllerister och trafikskadelagen

Motion 2004/05:L212 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ändring i trafikskadelagen så att full trafikskadeersättning inte utgår till rattfull.

Motivering

Om regeringen menar allvar med att ta krafttag mot rattfylleribrotten måste en ändring av trafikskadelagen göras så att full trafikskadeersättning inte utgår till rattfull. En sådan lagändring skulle ge en tydlig signal från samhällets sida om att bilkörning och alkohol inte hör ihop.

Sven och Olle sitter på en krog en fredagskväll i december. Olle dricker diverse drinkar medan Sven bara dricker mineralvatten. Olle tar, trots att han är berusad, bilen hem medan Sven går hem. Olle kör av vägen och skadar knä, huvud och bryter en arm. Sven halkar på vägen hem och skadar precis som Olle knä, huvud och bryter en arm.

Både Olle och Sven får ersättning från försäkringskassan under sjukskrivningsperioden. Men Olle får dessutom täckning för inkomstförlusten via trafikförsäkringen. Han får också ersättning för sveda och värk och om han får bestående skador även ersättning för invaliditet.

Prejudicerande dom i Högsta domstolen ger med dagens lagstiftning Olle rätt till denna ersättning. Det kan ske en jämkning så att full ersättning inte betalas ut om det finns vittne som kan intyga att körningen varit vårdslös.

Givetvis är det i högsta grad vårdslöst att köra berusad. Stötande är det minsta man kan säga om dagens lagstiftning på området. Trafikskadelagens ersättningsregler behöver enligt min mening ändras så att full trafikskadeersättning inte utgår till en rattfull. Denna ändring bör genomföras skyndsamt.

Skälet till att inget händer i Sverige på detta område är enligt utskottet att man avvaktar vad som skall komma fram inom EU på detta område. Vad jag har förstått handlar EU-kommissionens diskussioner på trafikskadeersättningsområdet om huruvida en passagerare som inte hindrat en berusad att köra skall omfattas av försäkringsskydd vid en eventuell olycka. Direktivet (KOM [2000] 244) påverkar inte de möjligheter som kan finnas i nationell lagstiftning om att jämka ersättning till den som av grov vårdslöshet medverkat till att han eller hon själv skadats. Därför anser jag att regeringen skyndsamt skall ändra trafikskadelagen så att full trafikskadeersättning inte utgår till rattfull.

Stockholm den 20 september 2004

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ändring i trafikskadelagen så att full trafikskadeersättning inte utgår till rattfull.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.