Till innehåll på sidan

Rätt till större bostad

Motion 1994/95:So257 av Göthe Knutson (m) och Kjell Ericsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1995-01-25
Bordläggning
1995-02-07
Hänvisning
1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Är det rimligt att en kommun genom socialtjänsten skall
tvingas betala hyra för en större lägenhet om en
socialhjälpstagare visar läkarintyg på att han/hon lider av
klaustrofobi, dvs. cellskräck, i en mindre lägenhet?
Ja, svarar länsrätten i Hallands län i en dom med
beteckningen Ö 777-94, utfärdad i oktober 1994.
Fallet blev mycket uppmärksammat. En 37-årig man som
lever på social- och bostadsbidrag begärde 1993 hos
socialnämnden i Halmstad att få hela hyran betald även
sedan han flyttat till en större lägenhet. Socialnämnden sa
nej. Han led av cellskräck i sin drygt 40 m2 stora
lägenhet och hade ett läkarintyg på detta.
Överklagade -- fick rätt
När socialnämnden sagt nej skaffade sig mannen ändå en
större och därmed dyrare lägenhet och dessutom två
läkarintyg som påstod att mannens cellskräck försvunnit i
och med den större lägenheten. Socialnämnden sa ändå nej.
Då överklagade mannen hos länsrätten. Och där fick
mannen rätt, något som väcker stor oro hos bl.a.
Kommunförbundet som anar ekonomiska konsekvenser för
landets skattebetalare.
Den dömande rådmannen i länsrätten säger i tidningen
Expressen den 11 oktober 1994 att ''för oss betydde
läkarintygen mycket''.
Läkaren ingen specialist
Läkaren ifråga säger i samma artikel att ''mina intyg
bygger helt på patientens information till mig''.
Hade läkaren ingen egen uppfattning om patienten? Av allt
att döma inte. Läkaren betonar själv i intervjun att han är
allmänläkare och inte psykiatriker.
Eftersom läkarintygen betydde så mycket för länsrätten
och läkaren ifråga ej är specialist får man dra slutsatsen att
utslaget bygger på att socialbidragstagaren är trovärdig.
Men, vem bevisar sanningshalten i dennes påståenden om
klaustrofobi?
Prejudikat hotar
Claes-Göran Ek, socialchef i Halmstad, säger i en
tidningsintervju:
Risken är ju stor att länsrättens dom får prejudikateffekt:
alla som har små lägenheter kan ju nu kräva större, och det
är skattebetalarna som ska stå för kostnaden. Jag anser att
det är mycket anmärkningsvärt att länsrätten på så här lösa
boliner kan fatta ett sådant här beslut. Läkarens intyg är
mycket svaga.
Andra byter ner sig
Mannen som skaffat sig de guldkantade läkarintygen kom
till Sverige för fem år sedan. Han har aldrig haft något arbete
i vårt land. Inger Ekh, chef för invandraravdelningen i
Halmstad, säger i en tidningsintervju:
Hyrorna har ju gått upp och därför är det en tendens i
samhället att folk byter till mindre och billigare bostäder.
Därför har socialnämnden velat markera att den inte medger
att en socialbidragstagare byter till större lägenhet utan att
ha klarat ut finansieringen först. Personligen kan jag inte
begripa att cellskräcken gick över bara därför att han fick 10
m2 mer.
Översyn och ändring
Eftersom socialnämnden och länsrätten kommit till olika
slutsatser är det nödvändigt att se över Socialtjänstlagens
paragrafer om ''Rätten till bistånd''.
Även om Kammarrätten i en överprövning skulle komma
till annan slutsats än Länsrätten i Halland är det angeläget att
översynen snarast kommer till stånd så att socialnämnderna
i vårt land inte behöver tveka när det dyker upp ohemula krav
på att skattebetalarna, som själva försöker minska sina
boendekostnader, ska tvingas betala dyrare bostäder åt
bidragstagare.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär en översyn av
socialtjänstlagen i syfte att undanröja oklarheter i enlighet
med vad som anförts i motionen.<

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av socialtjänstlagen i syfte att undanröja oklarheter i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av socialtjänstlagen i syfte att undanröja oklarheter i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.