Till innehåll på sidan

Ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt för barn

Motion 2021/22:1563 av Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barns rättigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barn i Sverige har idag svårt att få upprättelse när deras rättigheter kränks. FN upprättade ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter redan 2012, som ger barn och deras ombud möjlighet att framföra klagomål till FN:s barnrätts­kommitté. Tilläggsprotokollet har hittills ratificerats av 36 länder, varav 22 är länder i Europa som till exempel Danmark, Finland, Tyskland och Frankrike. Ytterligare 51 länder har undertecknat protokollet, vilket är första steget i processen där länder visar att de står bakom innehållet.

Sverige har dock hittills valt att inte skriva under protokollet, något som kritiserats av FN:s barnrättskommitté. Kommittén uppmanade samtidigt Sverige att upprätta en nationell instans dit barn kan vända sig. I Sverige skulle det kunna vara Barnombuds­mannen, men så som BO fungerar idag finns inte mandat att ta emot enskilda ärenden från barn. Det är den enda ombudsmannen som inte kan ta emot enskilda ärenden från sin målgrupp.

Om vi ska fortsätta att vara ett föregångsland när det gäller barns rättigheter måste vi ge barnen klagorätt och se över BO:s mandat.

Riksdagen bör tillse att regeringen ratificerar det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt för barn, inrättar barnanpassade klagomekanismer för barn och ser över hur BO:s mandat kan utvidgas till att ta emot individuella klagomål från barn.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barns rättigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.