Räntetak

Motion 2019/20:16 av Dennis Dioukarev (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-13
Granskad
2019-09-16
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett räntetak för kreditgivare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En forskningsrapport* utförd vid universitetet i Bristol, England, kommer fram till ett antal intressanta slutsatser om vad ett införande av ett räntetak skulle ha för effekter på kreditmarknaden. 

Med stöd av genomförda intervjuer med branschorganisationer och långivare, samt en konsument- och företagsundersökning, skriver man att mycket tyder på att införandet av ett räntetak skulle resultera i bl.a. att kreditgivare skulle skärpa sina utlåningsvillkor, vilket skulle medföra incitament för kreditgivare att förbättra sina metoder för hur de bedömer kunders betalningsförmåga och annan riskbedömning. En annan möjlig effekt av ett räntetak som man diskuterar är att det kan bidra till ett ökat informationsutbyte och bättre transparens kring kreditupplysningar. Det skulle försvåra för kunder att ta lån från flera olika kreditgivare på samma gång, samtidigt som kreditgivarnas möjlighet att bevilja flera lån till samma kund skulle minska. Beroende på hur högt man sätter ränte­taket blir det olika svårt att hålla sig inom den tillåtna gränsen och samtidigt kombinera flera räntekostnader och avgifter.

Vidare skulle kreditgivare fokusera mer på befintliga kunder med lägre risk i stället för att rikta in sig på nya kunder. Utlåningen skulle i en lägre utsträckning rikta sig till kunder som har en benägenhet att inte betala tillbaka kortfristiga lån i tid. Konsument­undersökningen visar att kunder som inte fick sin låneansökan beviljad skulle söka finansiellt stöd hos närstående alternativt låta bli att ta lån. Vidare konstaterar man att en överväldigande majoritet av dessa utesluter att söka lån på olagliga vägar vid ett avslag på låneansökan. Trots att det finns en möjlighet att nya kreditprodukter skulle utvecklas om ett räntetak skulle införas är det emellertid mer sannolikt med en minskad, snarare än en ökad, mångfald av kreditprodukter.

*The Impact on Business and Consumers of a Cap on the Total Cost of Credit, Personal Finance Research Centre, University of Bristol, 2013.

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett räntetak för kreditgivare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.