Rakel

Motion 2016/17:3256 av Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-06
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av möjligheten att ålägga samtliga statliga, regionala samt kommunala myndigheter och organisationer som arbetar inom krisberedskap att införa telekommunikationssystemet Rakel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under en kris ställs höga krav på att alla berörda parter kan samtala med varandra på enklaste och effektivaste sätt. Inom krisberedskapen återfinns otaliga aktörer som alla har sin del att fylla för att bästa resultat skall kunna uppnås. Hur förberedda alla myndigheter eller organisationer än är på att hantera en uppkommen kris, så kan allt gå i stöpet om kommunikationen dem emellan brister. 

I dag använder sig många myndigheter och organisationer av kommunikationssystemet Rakel, såväl inom kommunala som statliga verksamheter. Detta är mycket bra och ger en bra grund för fortsatt gemensamt arbete inom bland annat krisberedskapen. En del organisationer använder sig dock inte utav Rakel utan har egna lösningar avseende kommunikation inom sitt respektive verksamhetsområde. Detta medför att vid en samlad insats så kan olika kommunikationssystem först behöva samordnas vilket medför att viktig tid förloras. Jag anser att det är rimligt att samtliga statliga, regionala och kommunala organisationer som arbetar inom krisberedskap bör ha samma kommunikationsnät.  Då uppnås bästa möjlighet till kommunikation och samordning, vilket är mycket positivt i lösandet av deras ytterst viktiga uppgifter.

 

 

Anders Hansson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av möjligheten att ålägga samtliga statliga, regionala samt kommunala myndigheter och organisationer som arbetar inom krisberedskap att införa telekommunikationssystemet Rakel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.