Till innehåll på sidan

Radiotjänst AB

Motion 2009/10:Kr243 av Jan Ertsborn (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-02
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned Radiotjänst AB och låta Skatteverket debitera tv-avgifterna via skattsedeln.

Motivering

Radiotjänst i Kiruna AB, dotterbolag till Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio, har i uppdrag att ansvara för tv-avgiften i enlighet med lagen (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Radiotjänst skickar årligen ut en ansenlig mängd fakturor till svenska hushåll och torde därigenom vara en av Postens största kunder. Dessutom förbrukas också en ansenlig mängd papper till fakturorna och kuverten. Uppskattningsvis 450 000 hushåll är inte anmälda för tv-innehav och avkrävs därför inga avgifter.

Under den senaste tioårsperioden har i genomsnitt varje år restförts ca 340 000 obetalda tv-avgifter hos Kronofogdemyndigheten. Den 1 januari 2008 fanns hos Kronofogdemyndigheten ca 1,2 miljarder kronor i obetalda avgifter (tv-avgifter, tilläggsavgifter, påminnelseavgifter och grundavgifter), restförda för verkställighet. Vid samma tillfälle hade mer än 22 procent av alla gäldenärer hos Kronofogdemyndigheten en eller flera restförda tv-avgifter. Enligt Kronofogdemyndighetens uppgifter kommer ca 50 procent av dessa avgifter aldrig att bli betalda. Eftersom utebliven betalning av tv-avgiften inte innebär att tillgången till public service-program upphör prioriteras inte dessa betalningar så som gäldenärer gör beträffande hyror, el och telefon.

Radiotjänst torde vara en av de största ingivarna till Kronofogdemyndigheten av betalningsanspråk. Dessa ärenden föranleder mycket arbete hos Kronofogdemyndigheten, inte minst på grund av att det enligt en dom i Högsta domstolen är en offentligrättslig fordran. Detta skulle naturligtvis kunna ändras lagstiftningsvägen men då blir det ju fråga om ytterligare en omfattande pappershantering i form av ansökningar om betalningsförelägganden m.m.

Förutom att avlidna personer, som påförs tv-avgifter, ställer till mycket merarbete är de förfallna och löpande tv-avgifterna ett särskilt problem att hantera vid en skuldsanering (där nästan alla som erhåller skuldsanering också har dessa skulder).

Det finns stora effektivitetsvinster att göra med ett annat system för uppbörd av tv-avgifterna. Det skulle dessutom inbringa avsevärt mer medel till public service-företagen.

Det system för uppbörd som ligger närmast till hands är att ta in avgifterna via Skatteverket på samma sätt som Skatteverket idag tar in begravningsavgifter eller avgifter till olika trossamfund. Det absolut enklaste vore att alla skattskyldiga är med och betalar, vilket skulle tillfredsställa ett rimligt rättviseresonemang och dessutom lösa alla nuvarande och kommande besvärliga gränsdragningar mellan enskilda hushåll och gemensamhetsboende eller mellan tv-apparater och datoranläggningar.

Tidigare ordföranden i Radiotjänst, Christina Jutterström, har uppskattat att vinsten med ett system enligt ovan skulle uppgå till 600 miljoner kronor årligen, vilket skulle kunna användas till ett bättre public service-utbud alternativt till en lägre avgift per person.

t

Stockholm den 2 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned Radiotjänst AB och låta Skatteverket debitera tv-avgifterna via skattsedeln.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.