Till innehåll på sidan

Radiosändningar i Södermanland

Motion 2009/10:Kr210 av Liselott Hagberg (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-09-29
Numrering
2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hela Södermanlands län ska ges möjlighet att ta emot radiosändningar.

Motivering

En av grunderna för ett demokratiskt samhälle är ett öppet och allsidigt kommunikationssystem som på lika villkor erbjuder hela befolkningen tillgång till såväl information och opinionsbildning som kultur och underhållning. Radio och tv har en viktig funktion att fylla när det gäller varning och information till allmänheten. Det är därför angeläget att identifiera svagheter i systemen.

Under riksmötet 2005/06 behandlade riksdagen regeringens proposition 2005/06:112 Radio och tv i allmänhetens tjänst 2007–2012. I beslutet framgår att programföretagen ska sända ljudradio och television till hela landet, vilket innebär att minst 99,8 procent av den fast bosatta befolkningen ska kunna ta emot sändningar i marknät. I delar av Södermanlands län är det dessvärre omöjligt för invånarna att lyssna på radio eftersom det på dessa platser råder s.k. radioskugga. Det förekommer att personer – bosatta i en tätort – trots adekvat mottagningsutrustning saknar möjlighet att ta emot radiosändningar.

Kommunerna i Södermanlands län ligger mitt i en av landets viktigaste tillväxtregioner, granne med landets huvudstadsregion. Detta till trots finns problem med att ta emot radiosändningar. Länets befolkning saknar därmed möjlighet att ta del av ett varierat radioutbud samt få del av viktig samhällsinformation. Problemen är väl kända sedan lång tid tillbaka. Åtgärder har visserligen vidtagits som förbättrat situationen i vissa delar av länet; problemet kvarstår dock i andra.

Det är nu hög tid att åtgärda problemen så att invånarna i alla länets kommuner ges möjlighet att lyssna på radio. Detta bör ges regeringen till känna.

t

Stockholm den 29 september 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hela Södermanlands län ska ges möjlighet att ta emot radiosändningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.