Till innehåll på sidan

Public service

Motion 2009/10:Kr333 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en förändring av det svenska public service-systemet ska utformas.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett säkerställande av minoritetsprogramutbud kan utformas.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en försäljning av Utbildningsradion, Sveriges Television och Sveriges Radio kan ske.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned Radiotjänst.

Motivering

Som en del av den massmediala utvecklingen som skedde under 1900-talet växte det svenska public service-systemet fram för att värna fri debatt, kultur och utbildning. I dag finns ingen klar bild av vad public service är utan det kan formuleras som att public service är det som sänds av Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.

I etermediernas begynnelse var samtliga produktions- och distributionsbolag statliga. Det är tack och lov brutet och vi ser i dag en enorm flora av etermedier. Det handlar dels om de stora radiokanalerna och tv-kanalerna som har privata ägare, dels om ett stort utbud av webb-tv, satellitsända kanaler och nyhetsportaler på Internet som är tvärdisciplinärt.

Vi ser också hur mer och mer produktion av så väl radio- som tv-program sker i produktionsföretag utanför distributionsföretagen.

Aldrig har mångfalden av medier varit så stor som den är i dag och aldrig har vi kunnat hämta så mycket kunskap från olika källor. Är då public service i den form vi har den i dag nödvändig?

Public service-företagen ägnar i dag allt mindre tid till det som många skulle anse vara public service, nämligen teckenspråkig tv, andra minoritetsspråk, kulturprogram, analyser och nyheter. Public service försöker medvetet i det längsta konkurrera med de privata kanalerna.

Samtidigt kan vi hämta mycket av fakta, debatt, granskning, nyhetsrapportering från flera inhemska kanaler men också via en rad internationella. Många utav de skrivna medier vi ägnar allt mer tid åt är olika former av etermedier och kompletterar därmed tidningar och magasin med visuellt material och ljudmaterial.

Den del av SR, SVT och UR:s sändningar som berör minoritetsprogram och nyheter på exempelvis samiska och teckenspråk kommer att behöva garanteras framöver. Det behöver dock inte vara något av de tre statliga bolagen som garanterar det. I princip borde sådan programtid kunna köpas upp i konkurrens mellan privata radio- och tv- kanaler. Det finns inget som säger att teckenspråkiga nyheter inte skulle kunna sändas av TV4 eller samiska nyheter av ett privatiserat SVT1.

De regler som i dag skyddar public service-företagen är självklart den tvångsavgift (tv-licensen) som samlas in via en särskild myndighet (Radiotjänst) och lägger de tre företagen i skyddat bo. Därtill finns på radiosidan stora orättvisor med regleringar som både begränsar möjligheterna till intäkter och undandrar en hel del av intäkterna i avgifter till staten.

Regeringen bör därför utreda hur en försäljning av de statliga medieföretagen kan ske samt hur vi finner en form för köp av de program som enligt ovan avses ligga i ett public service-uppdrag och som i sin tur bör finansieras via skattsedeln. Radiotjänst bör således läggas ned. Reglerna för radiomarknaden bör också ännu en gång ses över med syftet att skapa en så fri radiomarknad som möjligt.

Stockholm den 2 oktober 2009

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en förändring av det svenska public service-systemet ska utformas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett säkerställande av minoritetsprogramutbud kan utformas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en försäljning av Utbildningsradion, Sveriges Television och Sveriges Radio kan ske.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned Radiotjänst.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.