Psykisk livräddning som folkbildning

Motion 2008/09:So404 av Anita Brodén (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-03
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma vikten av suicidforskning.

 2. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag till åtgärdsprogram för en folkbildningssatsning i psykisk livräddning.

Motivering

Suicid är ett folkhälsoproblem som skördar ca 1 500 liv varje år i Sverige. Suicid är också ett globalt problem, varför samarbete över nationsgränser i denna fråga är ytterst angeläget.

Utbyte i forskningssammanhang blir också extra viktigt för att kunna förvalta gemensamma forskningsresurser. NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) har sitt säte vid Karolinska sjukhuset i Stockholm och har flera internationella uppdrag, utbyten och samarbeten.

Västsvenska nätverket för suicidprevention samarbetar med danska och norska kollegor och är ett av de sex olika nätverk som finns under det nationella centret NASP.

Under våren 2008 genomförde Västsvenska nätverket för suicidprevention en turné i psykisk livräddning. Syftet var att sprida råd och hjälp samt vara en kunskapsbas för allmänheten och professionen om suicidalitet. Att göra framforskade metoder och resultat tillgänglig för allmänheten är nätverkets främsta uppgift. Turnén blev mycket uppskattad och nu efterfrågas utbildningen från hela landet. Denna skulle kunna spridas och användas nationellt.

Stockholm den 1 oktober 2008

Anita Brodén (fp)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma vikten av suicidforskning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag till åtgärdsprogram för en folkbildningssatsning i psykisk livräddning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.