Preventiva insatser mot självmord hos äldre

Motion 2020/21:1150 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ett preventivt program med ökad kunskap för tidig upptäckt av och stöd till äldre som mår psykiskt dåligt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Självmord är ett stort samhällsproblem och ofta är det ett tabubelagt ämne. Trots att långt fler tar sitt liv än dör i trafiken, finns ingen officiell nollvision. Varje självmord är en tragedi och ofta ett livslångt trauma för anhöriga och närstående. Samhällskostnaden är flera miljoner per självmord.

Äldre är en grupp som ofta glöms bort, men de flesta som tar sitt liv är över 55 år. Det är angeläget att människor som arbetar nära äldre människor och människor som möter äldre människor i potentiella kritiska situationer, såsom arbetsförmedling, tränas i att se varningstecken när någon mår dåligt. Vi behöver ta ett större ansvar för att säker­ställa tillräckliga resurser för utbildning, tid för samtal, samt analyser och uppföljning av resultatet för att rädda människoliv. Genom att arbeta fram ett preventivt program med ökad kunskap för att tidig upptäcka och stödja äldre som mår psykiskt dåligt kan vi genom relativt enkla medel rädda liv.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ett preventivt program med ökad kunskap för tidig upptäckt av och stöd till äldre som mår psykiskt dåligt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.