Till innehåll på sidan

Postservice

Motion 2010/11:T401 av Börje Vestlund och Agneta Gille (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring av postlagen.

Motivering

I den nuvarande postlagen anges i 1 § följande: ”Det skall finnas posttjänst i hela landet som innebär att alla kan ta emot brev och brevförsändelser om högst 20 kg.” För de flesta av oss är det en självklarhet att vi får posten hem i brevlådan eller i brevinkastet, men detta gäller dock inte alla.

Det har visat sig att de föreskrifter som tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) tillämpat är av gammalt datum. Sannolikt lades principer för hur långt man skulle ha till postlådan fast redan på 1960-talet och har tillämpats sedan dess. Posten kan då neka att dela ut post just vid bostaden. Detta har man kunnat acceptera för något enstaka hushåll som legat väldigt avlägset och isolerat.

Men de senaste åren har det blivit tydligt att även flera hushåll i en by kan bli helt utan post i byn och får hämta den flera kilometer bort. Det är orimligt och framförallt inte i överensstämmelse med de mål som riksdagen uttryckt om postverksamheten. Den föregående socialdemokratiska regeringen uppmärksammade detta och gav därför PTS i uppdrag att se över regelverket. PTS redovisade sitt uppdrag (PTS-ER-2006-31) i oktober 2006. Huvudtesen i förslagen från PTS är att ingen ska ha längre än 1 km till brevlådan. Vidare vill PTS se över om de som har särskilt långt till postlådor idag kan undantas från reglerna med femdagarsutdelning.

Regeringen har dock avvisat de förändringar som PTS föreslagit. Regeringen har menat att genom att fastställa avståndet till 1 000 m finns risk för att det blir ett oflexibelt system. Enligt vår uppfattning är Posten AB bekymrad över att man får ytterligare kostnader för de 6 500 hushåll som berörs. Regeringens vägran att genomföra PTS förslag är sålunda ett val att slå vakt om Posten AB:s resultat, istället för att slå vakt om de 6 500 hushåll i glesbygd som berörs.

Det är både tråkigt och cyniskt, inte minst med tanke på att infrastrukturministern samtidigt har understrukit betydelsen av flexibilitet och behovet av samtal med de boende. Man måste först fastslå rätten till viss närhet till postservice, för att sedan kunna diskutera hur man enklast ordnar servicen. Vi menar att det är rimligt att regeringen nu genomför den förändring av postlagen som PTS kommit fram till i sin utredning.

Stockholm den 25 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring av postlagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.