Till innehåll på sidan

Politiska organisationers tillträde till skolor och högskolor

Motion 2002/03:K326 av Johan Löfstrand och Matilda Ernkrans (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade möjligheter för demokratiska politiska organisationer att verka i skolor och högskolor.

Motivering

I årets riksdagsval sjönk valdeltagandet till 80 procent, den lägsta nivån i Sverige sedan 1958. Detta kan till viss del kopplas till att många skolor och högskolor i valrörelsen motarbetade de partier och politiska ungdomsförbund som på skolor och högskolor ville informera om sina politiska program.

Ett brett deltagande i valet är en förutsättning för att man skall kunna tala om reell demokrati. Med bakgrund av detta bör det vara så lätt som möjligt för demokratiska partier att verka även i skolan. Det måste vara lätt för människor att komma i kontakt med politiken, både i valrörelser och mellan valen. Bara så kan den politiska diskussionen omfatta fler än idag.

För att stimulera ett bredare deltagande i demokratin bör därför demokratiska politiska partier samt politiska ungdoms- och studentförbund få bättre möjlighet att i skolor och högskolor informera om sin verksamhet och sina politiska åsikter.

Stockholm den 17 oktober 2002

Johan Löfstrand (s)

Matilda Ernkrans (s)


Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade möjligheter för demokratiska politiska organisationer att verka i skolor och högskolor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.