Politikens inriktning inom regional utveckling

Motion 2022/23:2238 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 19 Regional utveckling

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Regionala utvecklingsåtgärder

1 993 337

±0

1:2

Transportbidrag

450 864

±0

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

1 440 000

±0

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden

och Fonden för en rättvis omställning

perioden 2021–2027

650 000

±0

Summa

4 534 201

±0

Politikens inriktning

Hela Sverige ska leva och växa. Den utvecklingskraft som finns runt om i vårt land ska stärkas och tas till vara. Klyftorna mellan människor, och mellan stad och land, ska minska. För att möta vår tids samhällsutmaningar behöver varje landsända få möjlighet att utvecklas utifrån dess unika förutsättningar. För att Sverige ska kunna leda den gröna industriella revolutionen och skapa tusentals nya jobb behöver den regionala utvecklings­politiken gå i samklang med många andra politikområden. Inte minst är en fungerande arbetskrafts- och kompetensförsörjning en annan viktig del i en kraftfull regional tillväxt­politik.

Regionalfondsprogrammen är viktiga för stora delar av Sverige. De program som den socialdemokratiska regeringen har sjösatt fram till 2027 bör fullföljas. Likaledes är det viktigt att Fonden för en rättvis omställning fortsätter att användas för att under­stödja den gröna industriella revolutionen i de särskilt utpekade regionerna.

Service – både offentlig och kommersiell – ska vara tillgänglig i hela landet. Det stöd till dagligvarubutiker som regeringen Löfven införde bromsade lanthandelsdöden. Driftstödet ska bevaras. Man ska ha ett rimligt avstånd till att kunna köpa mat eller hämta ut apoteksvaror oavsett om man bor i glesbygd, på landsbygden eller i en storstad. Även fordonsbesiktningen behöver tillgängliggöras i större delar av landet.

 

 

Fredrik Olovsson (S)

Monica Haider (S)

Mattias Jonsson (S)

Marianne Fundahn (S)

Isak From (S)

Aida Birinxhiku (S)

Daniel Vencu Velasquez Castro (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.