Personlig skuldsättning

Motion 2021/22:2174 av Helena Storckenfeldt (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda nya stoppfunktioner för att förhindra personlig skuldsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i ett samhälle som premierar konsumtion och lägger mindre vikt vid kontroll över privatekonomin. Tv-program som ”Lyxfällan” lyfter problemen som underhållning och visar exempel på hur enkelt det är att hamna i skuld och hur svårt det är att ta sig ur skulden när man väl befinner sig där.

Samtidigt ligger ansvaret på individen att fatta rätt beslut som gör att man inte hamnar där från första början. I Sverige har vi en rad stoppfunktioner som ska förhindra spelberoende och göra det enklare för individer att inte hamna i fällan från första början. Man kan pausa och sätta upp spärrar för sig själv. Det finns dock ingen stoppfunktion som förhindrar andra former av överkonsumtion som kan leda till skuldsättning.

Utbredningen av näthandeln har gjort det ännu enklare att handla hemifrån utan att behöva ta sig till en butik. Detta skapar nya former av beroende då näthandel inte upplevs vara varken beroendeframkallande eller särskilt farligt för ekonomin. Även handel med bankkort ökar benägenheten att överkonsumera då man inte fysiskt känner av den ekonomiska handlingen i att ge pengar mot en vara. Sms-lån finns alltför lättillgängliga och ger sken av att det är enkelt och konsekvensfritt att belåna sig. Utan stoppfunktioner som personer själva kan använda sig av skapar detta en tillvaro som är ohållbar för de personer som tenderar att konsumera över sina tillgångar.

Att införa en stopptjänst hos UC, till exempel, hade ökat individens makt över sitt beteende och sin ekonomi på samma sätt som spelpauser ökar individens makt över sitt spelberoende. Idag kan man lägga en spärr hos UC på kreditupplysningar om man blivit utsatt för bedrägeri; denna funktion bör kunna utökas för att användas i förebyggande syfte mot sitt eget beteende. Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att utreda vilka andra stoppfunktioner som behövs för att förebygga personlig skuldsättning.

 

 

Helena Storckenfeldt (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda nya stoppfunktioner för att förhindra personlig skuldsättning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.