Pausa pensionsutbetalningar

Motion 2022/23:233 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behoven av att på egen begäran kunna göra paus i samtliga pensionsutbetalningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Framtidens arbetsliv ser annorlunda ut än det vårt pensionssystem är grundat utifrån. Vi ser ett ökat behov av att kunna arbeta längre men även mer flexibelt utifrån efterfrågan och arbetslust och ork. Med allt fler seniorer som efterfrågas för sitt kunnande efter att de gått i pension hänger inte vårt pensionssystem och regelverket kring detsamma med. Viss del av pensionen går att påbörja för att sedan på egen begäran sätta på paus när man väljer att under en period gå tillbaka i arbete men inte hela på grund av en teknikalitet som gör det olagligt, något som omgående måste regleras.

Med uppemot 350 000 jobbonärer som tar ut pension och arbetar parallellt är det här en viktig fråga att komma till bukt med.

Den allmänna pensionen går att pausa men alltså inte tjänstepensionen. Inte ens när förmånstagaren själv ansöker om att få slippa utbetalningar kan betalningarna stoppas. Formuleringen i inkomstskattelagen säger att en tjänstepension under de första fem ut­betalningsåren måste betalas ut med samma månadsvisa belopp eller högre. En teknikali­tet som gör att har du väl börjat ta ut din tjänstepension så kan du inte pausa utbetalning­arna och hindras därmed från att gå tillbaka i arbete med mindre än att du måste skatta större delen av inkomsten då den räknas samman med pensionsutbetalningen. Ett hinder för individens frihet att styra över och se om både sin framtid och sin ekonomi samtidigt som det bidrar negativt till möjligheten att få kvalificerad arbetskraft tillbaka i arbete och därmed bidra till samhällsuppbyggnaden. En teknikalitet som krockar med vardagen och skyndsamt måste förändras för att vi ska kunna bygga Sverige starkt.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behoven av att på egen begäran kunna göra paus i samtliga pensionsutbetalningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.